Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinograd mnogo traži – nova zvezda, vino “Sila”

Vinograd mnogo traži – nova zvezda, vino “Sila”

Vinograd mnogo traži, ali mnogo i daje. Puno truda treba da se podigne, sa?eka tri godine do prve, prave berbe i vina za probu. Dug je put, ali ko napravi prvi korak zna da ?e sti?i do svoga cilja. Vino je nektar bogova sa Olimpa, blago koje mnogi obožavaju i pišu pesme o njemu. Kako uspeti u vinogradarstvu ? Pro?itajte deo teksta ?iji je autor Aleksandar ?ivuljskij.

Sorta koja zara?uje trideset hiljada evra!? Kako se na hektaru vinograda može napraviti biznis? Odgovor nam daje dr Ivan Kuljan?i?, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i upravnik fakultetskog Oglednog polja za vinogradarstvo i vo?arstvo u Sremskim Karlovcima, autor nedavno kod Prometeja objavljene kapitalne knjige Vinogradarstvo, koja je pozdravljena kao teorijska potpora i prakti?no uputstvo za najavljenu renesansu gajenja vinove loze kod nas.

– Na Institutu za vinogradarstvo stvorili smo nove sorte koje ostvaruju veoma dobar rod i i imaju mnogo šire, tako da možete da idete s nižom cenom a da ipak ostvarujete lepu dobit. Izveš?emo ra?unicu na našoj veoma popularnoj sorti “sila” koja rodi od 18-20 tona grož?a, a ima randman šire oko 68 odsto na ru?noj cednici.

Tako dobijate oko 13 hiljada litara šire sa jednog hektara pod lozom sorte “sila”, pa kad se to istaloži i prevri, bude oko 12-12,5 hiljada litara vina. Kada to vino flaširate u boce od 0,75 litara (to je oko 18.000 boca) koje, etiketirane, prodajete samo po 2 evra – to je 36.000 evra.

Vinograd mnogo traži, ali mnogo i daje

Aleksandar Ostoji?, trideset osmogodišnji tehnolog iz Novog Sada, od malih nogu zadivljen prizorima vinograda po obroncima Fruške gore, znao je da ?e u životu jednostavno morati da se bavi vinogradarstvom. Danas je jedan od prvih korisnika podsticajnih sredstava pokrajinskog Fonda za razvoj poljoprivrede u 2008. godini, koji dodeljuje kredite za zasnivanje novih zasada autohtonih sorti vinove loze.

– Sto puta sto metara, to je taj jedan hektar koji za ratarstvo ili povrtarstvo možda i nije neka površina, ali za vinograd je sasvim dovoljna. Recimo, u francuskoj oblasti Šampanja, a to je ?uvena i geografski zašti?ena oblast – tamo se vinogradi prodaju na are, zna?i, deset puta deset metara. Tamo sam bio u jednom vinogradu gde, zbog tržišnih uslova, hektar vredi milion evra – pri?a oduševljeno Aleksandar.

– Za mojih 1,2 hektara uzeo sam od pokrajinskog Fonda za razvoj poljoprivrede kredit 2008. godine za 4.600 loznih kalemova, pripadaju?e bagremove, stubove i žicu, što iznosi nešto oko sedam hiljada evra, iznosi nam svoj biznis-plan ovaj novope?eni vinogradar. Taj moj hektar sam svojevremeno kupio za dve hiljade evra i od parloga ga pretvorio u obradivo zemljište pripremljeno za zasnivanje vinograda,  upotreba mašina koje su kr?ile i nivelisale teren koštala me je oko 3,5 hiljada evra. Zajedno sa angažovanjem radnika za sadnju vinograda i troškovima u prvim godinama dok vinograd još ne ra?a, to je oko 15 hiljada evra – kaže on.

autor Aleksandar ?ivuljskij

Vinograd mnogo traži

Poljoprivredni fakultet – Vinogradarstvo

SILA – sorta vinove loze

Poreklo – Sila je rezultat ukrštanja Kevidinke i Šardonea. Priznata je 1988. godine. Autori su dr S. Lazi?, dr V. Kova? i dr P. Cindri?. Ime je dobila po po?etnim slovima autora SIme LAzi?a. Zasada se proširila u Fruškogorskom vinogorju.

Opis – ?okot je srednje bujnosti. List je veliki, ceo, ?vrstog tkiva. Zreo lastar je svetlomrke boje sa ljubi?astim tonovima. Kasno po?inje vegetaciju.

Grozd je razgranat i rastresit. Bobice su sitne, okrugle, zelenkastobele boje sa debelom pokožicom i obilnim pepeljkom. Pulpa je so?na, ukus harmoni?an.

Proizvodne osobine

Daje visoke i redovne prinose. Grož?e sazreva pozno (III epoha). Rodna su i donja okca na lastaru. Srednje nakuplja še?er (oko 18%) uz srednji sadržaj kiselina u širi. Osetljivija je na mraz u odnosu na Rizling italijanski. Vrlo je otporna na botritis.

Vino je lako, harmoni?nog ukusa sa diskretnom, prijatnom aromom šardonea..

Opšta ocena

Perspektivna sorta za kvalitetna bela vina. Prednost sorte je otpornost na botritis, ali treba birati terene sa manje rizika od izmrzavanja.

izvor:http://www.hortikultura.edu.rs/sorta-sila.php

foto pixabay.com