Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinograd borba protiv bolesti tokom maja

Vinograd borba protiv bolesti tokom maja

ipard

Vinograd u maju

Vinograd i zaštita u maju mesecu.  S obzirom da je početak razvoja plamenjače vezan za period pre cvetanja vinove loze, proizvođačima se preporučuje primena fungicida u cilju preventivne i kurativne zaštite. Cvetanje vinove loze je najosetljivija faza kada lako dolazi do infekcije ukoliko nema adekvatne zaštite. Uz plamenjaču treba nastaviti sa primenom fungicida u cilju suzbijanja i pepelnice (Uncinula necator). Preporuka je primena nekih od sledećih fungicida:

·         Mikal flash (a.m.folpet+fosetil-Al) 4kg/ha
·         Equation Pro (a.m.cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha ili
·         Forum star (a.m.ditianon+dimetamorf) 1,5kg/ha

Vinograd borba protiv bolesti tokom maja

Za suzbijanje pepelnice treba koristiti fungicide na bazi sumpora

Thiovit jet, Kumulus 4kg/ha u kombinaciji sa preparatom Vivando (a.m.metrafenon), 0,2l/ha ili

Crystal 250 SC (a.m.kvinoksifena) 0,2l/ha ili

Postalon (a.m.kvinoksifena+mikrobutanil)  

 foto pixabay.com