Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vino – savremena rešenja za zaštitu prirode u vinogradarstvu

Vino – savremena rešenja za zaštitu prirode u vinogradarstvu

vino

Vino boce

Vino je uvek bilo božanski dar i evo jedne zanimljivost vezane za uzgoj vinove loze. Prijateljski odnos prema zemlji je budu?nost francuskog vina. Budu?nost vinara uklju?uje ??grož?e otporno na bolesti,  solarne robote, i novi na?in pakovanja vina, sve to doprinosi  smanjenju njihovog negati- vnog uticaja na okolinu. “Mi ne možemo zadržati ovakav na?in rada, zaga?uju?i Zemlju,” izjavio je Alexis Raoux,  menadžer održivog razvoja za Bordeaux- grup  Castel.”Ono što nas hrani je tlo. Ako nastavimo ovako, u nekoliko dekada zemlja ?e biti zaga?ena, a naša vina ne?e biti dobra.”

Vino – Možda najdramati?niji zelene inovacije u francuskom vinskom svetu je u podru?ju stvaranja sorti grož?a otpornih na bolest, vrhunac je više od trideset godina genetskih istraživanja.

“Naše rešenje je podi?i biljku koja ne treba bilo koji tretman”, rekao je Didier Merdinoglu, direktor istraživanja u francuskoj INRA Colmar istraživa?kom centru.

Dobijeni kroz ukrštanje, za razliku od genetske modifikacije, on o?ekuje da ?e prve nove sorte biti dostupne od jeseni, koji uklju?uju otpornost na dve naj?eš?e bolesti  – pepelnicu  i plamenja?u.

Vino – savremena rešenja za zaštitu prirode u vinogradarstvu

U me?uvremenu, novi solarni robot za vinograd, koji se zove Vitirover, ima za cilj olakšati  uticaj obrade tla na lozu. Koristi se za košenje korova izme?u redova vinove loze, bez potrebe za korištenjem teških traktora koji zaga?uju terroire svojim ostacima goriva  ili ?e zameniti ( smanjiti ) upotreba herbicida.

Izumeo ga je Xavier David Beaulieu, suvlasnik Chateau Coutet, u regiji Bordeaux, 11-kilogramu (24 funta), GPS-vo?eni robot osvojio je posebnu nagradu žirija na 2012 Vinitech sajmu u Bordeauxu prošlog meseca.

– Lagane boce  –

Vinara žele smanjiti otpad pa se preispituje svaki korak u pakovanju vina. Pažnja se obra?a ?ak i na etiketu. Ovih dana samolepljive  etikete su zamijenile etikete lepljenih obi?niom lepkom.

“Dakle, sada imamo novi otpadni proizvod – podloga papira od nalepnice”, rekao je Raoux, ?ija je vinska ku?a Castel osnovala podružnicu za recikliranje otpada iz 640 miliona godišnje proizvodnje boca.

Prema francuskom vinogradarskom i vinarskom institutu (IFV), najteži udar u proizvodnji otpada dolazi iz goriva traktora, staklene boce, štampanih kartonskih kutija   i dostave .

Uzmimo  43 miliona boca šampanjca isporu?enih u Veliku Britaniju: to je 38.000 tona staklene ambalaže. Stru?njaci kažu da lagane boce mogu smanjiti tu brojku od 4.000 do 11.400 tona .

Pre ?etiri godine, Verallia, podružnica Saint-Gobain, najve?eg svetskog proizvo?a?a staklenih boca vina, uvela je novu bocu nazvana  Ecova, koju danas plasira 300 miliona boca Bordeaux tržištu.

Boca koristi do 95-96 posto recikliranog stakla i 50 -70 grama je lakša od prethodne, izjavio Didirrom Dumas, regionalni direktor za Verallia.

Ostali Francuski vinari poput Savoy, Alsace i Loire Valley  izabrali su lakšu bocu za svoja vina

Kvalitet vina u Francuskoj je najvažniji pri dobijanju sertifikata. “U Francuskoj danas, naš temelj je oznaka porekla (AOC)”, rekao je Christophe Riou, u IFV  vode?i nau?ni i razvojni  direktor. “Moramo integrirati ekološka pitanja u sertifikat.”

Trenutno, AOC certifikat ozna?ava kvalitet na osnovu lokacije, sorti grož?a, vinogradarske i vinarske metode. Neke regije šampanjca, Bordeauxu i Burgundija su kro?ili napred, koriste?i studija emisije CO2  i smanjili njihov uticaj.

Na primer, ?aša francuskog vina  treba oko 90 litara vode za proizvodnju.