Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » VIKEND U VOJVODINI » Vinarija Kovačević i triling asova vina “Orfelin”

Vinarija Kovačević i triling asova vina “Orfelin”

Vinarija Kova?evi? je porodi?na vinarija iz Iriga, sa Fruške gore. Pripada novom talasu srpskog vinarstva i spada me?u vode?e vinarije u Srbiji. Dugu tradiciju proizvodnje vina u familiji Kova?evi?, 2000. je preuzeo predvodnik tre?e generacije vinara – Miroslav Kova?evi?, stvaraju?i jednu novu, modernu vinariju, sa idejom da vinogradarska i vinarska iskustva svog oca i svojih dedova, uvede u 21. vek i da uz pomo? savremenih i inovativnih vinarskih tehnologija postavi temelje za vina – ?etvrte generacije porodice Kova?evi?.

 Širokoj publici, Vinarija Kova?evi? je najviše poznata po bestseleru Chardonnay Kova?evi?, kao i po crvenom vinu Aurelius, koje nastaje specijalnom selekcijom grož?a i barika za odležavanje vina. Uopšteno govore?i, moglo bi se re?i da se osnovna filozofija Vinarije Kova?evi? ogleda u proizvodnji vina specifi?nog stila, koja se odlikuju upe?atljivom harmonijom i elegancijom mirisa i ukusa, a sam Miroslav Kova?evi? o tome kaže:

    Nas zanimaju vina razli?itih pravaca i stilova, jer mi kroz naša vina želimo da kažemo mnogo toga. Najpre, želimo da predstavimo osobenosti našeg podneblja, mikroklime i zemljišta naših vinograda, o ?emu, verujemo, najbolje svedo?e naš Rajnski Rizling i Sauvignon. Zatim, nastojimo da karakter odre?enih sorti grož?a prikažemo u originalnom stilu, za šta su najbolji primeri naši Chardonnay i Rosetto. Pored toga, negujemo i sopstveni, prepoznatljiv na?in barikiranja i odležavanja vina, što ?ete, siguran sam, prepoznati u vinima kao što su Chardonnay Barrique i Aurelius. Istovremeno, trudimo se i da budemo u stalnom traganju za novim mirisima i ukusima, o ?emu ?ete se uveriti i kada probate naše novo vino – Cuvee Piquant, vino koje spaja aromati?nost traminca i muskat otonela, sa svežinom pino blana. Uvek smo zainteresovani i za nove vinarske izazove, kao što je recimo – šampanjska metoda proizvodnje penušavih vina, a koliko smo u tome uspešni najbolje ?e vam „re?i“ Penušavo vino Kova?evi?. Uz sve to, ne zaboravljamo ni sopstvenu, porodi?nu istoriju kao ni tradicije Fruške gore, ?iji je simbol , naravno – Bermet.

 Ne zaboravljaju?i istoriju i poštuju?i tradiciju, Vinarija Kova?evi? je nedavno otvorila i jedno novo, uzbudljivo poglavlje svoje pri?e o vinu…

Vinarija Kova?evi? i triling asova vina “Orfelin”

 Podrum 1930

 Godine 2013. Vinarija Kova?evi? je zapo?ela veliki projekat renoviranja stare Iriške zadruge, jedne od najuglednijih srpskih vinarija pre Drugog svetskog rata.

 Taj projekat restauracije obuhvatio je i stvaranje jednog novog podruma, pod nazivom „Podrum 1930“, u kojem se ve? proizvodi jedna posebna linija vina pod nazivom ORFELIN – nazvana u ?ast prvog srpskog stru?nog vinogradara, enologa i književnika Zaharija Orfelina.

 Novi-stari podrum je dizajniran tako da o?uva tradicionalni ambijent fruškogorskog vinarstva, a opremljen je i tradicionalnom i najsavremenijom opremom za vinifikaciju i odležavanje vina:

     To nam omogu?ava da u vinima izrazimo maksimalni potencijal svake sorte grož?a, brižljivo ?uvaju?i osnovne odlike svake berbe, ali i precizno održavaju?i originalne stilove vina, – kaže Miroslav Kova?evi? – Ina?e, želeo bih da naglasim da u Iriškom Podrumu 1930 nastavljamo tradiciju jednog zaista zna?ajnog podruma, jer je istorija Iriške zadruga ispunjena najve?im priznanjima za kvalitet vina. A, kada govorimo o liniji vina pod nazivom „Orfelin“, ona je nastala upravo sa idejom da nastavi tradiciju jedne velike vinarije, koja je proizvodila odli?na vina od grož?a iz šireg, sremskog rejona, a pritom i vina koja su po ceni uvek bila lako dostupna. Mi želimo da odemo i korak dalje – da, pored vrlo pristupa?ne cene, širokoj publici ponudimo i vina koja tu cenu nesumnjivo prevazilaze svojim kvalitetom.

„Joie de vivre“

 Linija Orfelin se sastoji od tri vina – belog, roze i crvenog. Njihova glavna ideja jeste da, po cenama, budu lakp dostupna publici, ali i da ih publika prihvati upravo kao vina u kojima se može uživati u svakoj prilici – od piknika, do pune trpeze. U atmosferi koja je lagana, opuštena ili nasuprot tome – živa i razigrana. Uz roštilj vikendom, ali i na velikom porodi?nom slavlju. Uz film ili sport na TV-u.

    Želeli smo da „Orfelini“, kako ih mi u vinariji zovemo, budu prava vina „za društvo“. Vina koja možete piti na terasi ili u dvorištu, uz lagani razgovor ili za trpezom punom prijatelja. Ja li?no bih voleo da vam ona uvek donose nove uspomene ili bude se?anja na drage ljude,sa kojima ste ih podelili, odnosno na zanimljiva mesta i lepe doga?aje, kada ste ih probali. Da to budu vina koja pokre?u životne radosti.

 Posvom karakteru, „Orfelini“ su, pre svega, skladna i vrlo pitka vina, ali se stilski, naravno razlikuju.

 Beli „Orfelin“ je veoma živahan, razigran i na nepcima skoro hrskav. Odlikuje se jasnim aromama cve?a, breskvi i citrusa, a u završnici je vino izuzetno osvežavaju?e, sa finim notama narandže i grejpfruta.

 Roze „Orfelin“ se otvara kao prole?e u ?aši, iz koje se razvijaju mirisi cve?a i svežeg šumskog vo?a. Na nepcima je mekano, izrazito vo?no, ali sa veoma osvežavaju?im i so?nim kiselinama, koje mu daju dodatnu energiju.

 Crveni „Orfelin“ pleni elegantnim aromama šumskog vo?a, me?u kojima se naro?ito isti?u tonovi ribizli i jagoda. Ukus je gladak, ispunjen vo?em, ali i snagom jednog strukturnog crvenog vina, u kojem ?ete uživati za svakom trpezom.

 Ali, osnovna ideja ovih vina jeste da u vama pokrenu sve ono što Francuzi misle kada kažu „Joie de vivre“ – radost života!

 Autor Wine Fine