Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Veštačko osemenjavanje je put u uspeh ISV

Veštačko osemenjavanje je put u uspeh ISV

vešta?ko osemenjavanje

Veštačko osemenjavanje ISV

Veštačko osemenjavanje – Naši proizvođači u svinjarstvu su zainteresovani za veštačko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje veštačkog osemenjivanja krmača kod nas su nepovoljni i može se reči da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najpraktičnije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krmača vrši sam odgajivač.

Obuka odgajivača traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajivači su, kao što smo to već rekli, zainteresovani da to rade. Oni najbolje poznaju svoje krmače, stalo im je da se sve operacije (otkrivanje estrusa, nabavka semena, osemenjivanje) na najbolji način obave. Odgajivač naručuje seme od centra za V.O. krmača. Ako je blizu, može sam da ga preuzme. U tom slučaju za njega su doze jeftinije.

 Veštačko osemenjavanje – farmer može da traži da mu se doze donesu kući. Ako ne želi da sam osemenjiva svoje krmače, može da traži kvalifikovaniju osobu. Za uspeh osemenjivanja je bitno da se svaka operacija od početka do kraja, na odgovarajući, najbolji način obavi. Ako se sve operacije pravilno urade, tada su rezultati veštačkog osemenjivanja krmača isti kao kod prirodnog parenja. U proizvodnji svinja se sve više koristi veštačko osemenjivanje.

Veštačko osemenjavanje je uslov za razvoj

Razlozi povećanog korišćenja veštačkog osemenjivanja krmača su pre svega u sledećim prednostima

  1. ekonomskim
  2. organizacionim
  3. zdravstvenim

1,/ Ekonomski razlozi: Za isti broj krmača potrebno manje nerastova, potreban je manji prostor, manje rada oko nege i ishrane nearstova, ušteda u hrani i potrošnji vode. Najveća ekonomična korist od korišćenja veštačkog osemenjivanja krmača je u tome što se koriste najkvalitetniji, najčešće ispitani i u testu najbolji priplodnjaci, koji daju proizvode (prasad, tovljenike, buduća grla za priplod) veće, značajno veće produktivnosti, (brži rast, manji utrošak hrane, veća plodnost, više mesa, bolje cene proizvoda…) što na kraju donosi veći profit.

CENTAR V.O.

CENTAR ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE         ISV  Subotica;  Tel/fax: +381 24 410 0027

www.isv.rs                 e-mail: office@isv.rs

 Centar za reprodukciju (veštačku oplodnju). U ovom centru pod brižnim okom stručnjaka nalaze se nerastovi rasa veliki jorkšir, landras, durok i hemšir. U centru nudimo seme nerastova vrhunskog kvaliteta.

2,/ Organizacioni razlozi: U situaciji kada se u svinjarstvu koristi veštačko osemenjivanje, nameće se potreba za boljom organizacijom. Postojanje centra za veštačku oplodnju zahteva da se odgajivači bolje i efikasnije organizuju , kako bi na najbolji način pravilno koristili nerastove centra.

Korišćenjem V.O. ostvaruju se bolji proizvodni rezultati, dobija se više i kvalitetnijih proizvoda koje treba komercijalizovati, za šta je potrebno više znanja i odgovarajuća organizacija. Najbolje je ako je centar V.O. vlasništvo udruženih odgajivača koji se tako udruženi dogovaraju, organizuju, kako bi svako od korisnika imao što više ekonomske koristi. Npr. odgajivači se dogovore kada će ko da zaluči svoje krmače kako bi se organizovano, za tačno dogovoreno vreme, pripremilo seme nerastova, a po želji i zahtevima proizvođača. Kod nas za sad ovakvi centri u vlasništvu udruženja ne postoje ali se nadamo da će sa jačanjem udruženja doći i do formiranja ovakvih centara.

  Veštačko osemenjavanje – prednosti

 3,/ Zdravstveni razlozi su i najveći. Normalno je da se u centru za V.O. drže samo zdravi, kontrolisani nerastovi. Dakle, pridržavanjem ovog pravila nije moguće među populacijom svinja korisnika ovakvog načina pripusta, širiti zarazna oboljenja, za razliku od prirodnog parenja, kojim se upravo i najviše prenose zarazne bolesti. Uvođenjem veštačkog osemenjivanja krmača, eliminisali bismo preterivanje priplodnika iz dvorišta u dvorište, kao i odvođenje krmača na pripust kod nerastova u komšiluku, ?ime bismo značajno ograničili širenje zaraznih bolesti u našem svinjarstvu. Ubeđeni smo da je neophodno, i to odmah zakonom zabraniti nekontrolisano ili bilo koje preterivanje, mešanje svinja različitih proizvođača. Država, ili bolje reći lokalne samouprave bi trebalo pre svega zbog koristi za odgajivače, kao i opšteg interesa da podrže otvaranje centra za V.O. krmača.

Nedeljković Zoran

dip. ing. poljoprivrede
stručni saradnik za sto?arstvo