Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Veštačko osemenjavanje daje kvalitetnu prasad ISV

Veštačko osemenjavanje daje kvalitetnu prasad ISV

vešta?ko osemenjavanjeVeštačko osemenjavanje – Moderna proizvodnja u svinjarstvu podrazumeva korišćenje veštačkog osemenjavanja kao napredne zootehničke mere se poboljšavaju proizvodna svojstva stada korišćenjem sperme genetski visokovrednih nerastova. U većini slučajeva ne zna se tačno vreme poče- tka gonjenja ili stajanja plotkinja, pa je teško predvideti vreme ovulacije. Zbog toga se u doba gonjenja (estrus) obavljaju dva prirodna ili 2 veštačka osemenjavanja.

Estrus traje u proseku 53 sata, a ovulacija se odvija prosečno 36 – 44 sata nakon početka spoljašnih znakova estrusa. Prvo osemenjavanje se obavlja 8 – 12 sati a drugo 24 – 28 sati nakon otkrivanja estrusa.

Uz problem otkrivanja gonjenja (estrusa) kod veštačkog osemenjavanja javlja se i problem kratkog vremena preživljavanja sperme in vitro (spermatozoidi su osetljivi na smrzavanje i odmrzavanje).

Semenom nerasta može se veštački osemeniti 8 – 14 krmača.

Veštačko osemenjavanje se obavlja kateterima.

Vešta?ko osemenjavanje.

U cilju jačanja genetskih kapaciteta farmi, ISV Feed&Consulting SUBOTICA investirao je sredstva u otvaranje Centra za reprodukciju (veštačku oplodnju). U ovom centru pod brižnim okom kolega – stručnjaka nalaze se nerastovi rasa veliki jorkšir, landras, durok i hemšir. U centru nudimo seme nerastova vrhunskog kvaliteta.

KONTAKT: Tel/fax: +381 24 410 0027;  ;www.isv.rs; e-mail: office@isv.rs

Dvokratno osemenjavanje pridonosi boljoj oplodnji. Drugo osemenjavanje se primjenjuje za svaki slučaj tj. zbog sigurnosti da se oplode i one plotkinje kod kojih estrus nije pravovremeno otkriven. Veća je verovatnoća da će se optimalno vreme osemenjavanja bolje pogoditi sa dva ispravno obavljena osemenjavanja nego samo jednim osemenjavanjem u estrusu.

Da bi se ostvarili odgovarajući rezultati osemenjavanja krmača , drugo osemenjavanje treba obaviti 12 – 18 sati posle prvog osemenjavanja na sledeći način :

–   ako krmača mirno stoji u podne, a nije stajala ujutro, treba je osemeniti drugi dan ujutro i posle podne

–   ako krmača stoji mirno odmah ujutro, treba je osemeniti isti dan posle podne i sledeči dan ujutro.

Refleks stajanja krmače najbolje se otkriva kombinacijom kontakta s nerastom probačem i pritiskom na leđa (lumbalni test) ili testom jahanja.

Kada se plotkinja jednokratno osemenjuje, najpovoljnije je vreme osemenjavanja 18 – 24 sata nakon početka estrusa.

Ako se uz primenu dvokratnog osemenjavanja dobiju manja legla i niži procenat oprasivosti, naro?ito u toplijem delu godine, primenom trokratnog, pa i četverokratnog osemenjavanja mogu se znatnije poboljšati rezultati plodnosti krmača.

U odnosu na dvokratno veštačko osemenjavanje nazimica bolji rezultati plodnosti postižu se ako se dvokratno osemenjavanje provodi kombinacijom prirodnog i veštačkog načina osemenjavanja. U tom slučaju prvo se osemenjavanje obavlja s nerastom, a drugo osemenjavanje je veštačko.

Krmaće se mogu osemeniti u istom estrusu i mešanom spermom dva ili više nerastova iste ili razli?itih rasa što je u praksi pokazalo bolje rezultate oplodnje.

Savetodavac Zoran Kozlina

foto isv.rs

Veštačko osemenjavanje