Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » VIKEND U VOJVODINI » Velebit Teslino selo na ponos i diku predaka

Velebit Teslino selo na ponos i diku predaka

Velebit Teslino selo , se nalazi na obodu lesne zaravni na nadmorskoj visini od 106 m, s glavnim putem je povezan putem preko Zimoni?a. Današnji Velebit Teslino selo je mlado, plansko osnovano naselje sa pravilnom uli?nom mrežom. Na podru?ju današnjeg sela na?eni su tragovi drevnih civilizacija, kultura ( Bakreno, bronzano doba ). Naselje se formiralo posle 1. svetskog rata za potrebe kolonizovanog stanovništva. Na njihovo poreklo ukazuje i naziv naselja.  Za vreme 2. svetskog rata bilo je doseljeno i ma?arsko stanovništvo do 1944. godine.

autor:dr Pap ?er?

 Selo odiše kvalitetom vazdušne banje i baštinom zavi?ajnog kraja na prostoru gde je brdo uztalasalo ravnicu. Osniva?i sela su potomci  SLAVNOG NIKOLE TESLE – Solunski dobrovoljci.
Stanovništvo i pored postoje?e savremene komunalne opremljenosti živi na svoj tradicionalan na?in: tu su prela, jela ispod sa?a uz poštovanje duhovnih vrednosti.
Selo se nalazi na nadmorskoj visini od 105 m, što je za 25 m više od nadmorske visine okolnih naselja Male Pijace, Mali Pesak, Kanjiže, koji se nalaze na nadmorskim visinama od 80 mnv do 84 mnv.

Velebit Teslino selo na ponos i diku predaka

Selo okružuje 850 ha vodene površine ( AK “Velebit” i Kapetanski rit ), koja omogu?uje nauti?ki turizam, ribolov i peša?enje uz vodu.

Selo Velebit Teslino selo se nalazi izme?u Banje Pali? – Pali?kog jezera (17 km) i Banje Kanjiža (12 km) koje su povezane biciklisti?kom stazom “PANONSKA OSMICA”.
Selo ima kvalitetne vo?njake ( kajsije, šljive ), doma?e proizvode organske proizvodnje i duhovni mir gde se i tišina ?uje.

Udruženje gra?ana “?EMER” Velebit, Radmila Marjanov Panjevi?.

Gostoljubivi meštani sela Velebit u opštini Kanjiža spremni su da Vas ugoste, pri ?emu svojim posetiocima nude slede?e programe i aktivnosti:

  1. / prijem u Mesnoj kancelariji sa video prezentacijom programa uz doma?insko posluživanje (uštipci, kisela voda i kafa), posetiocu se poklanja i informacioni  promotivni materijal,
  2. / obilazak reprezentativnog vo?njaka -plantaža kajsija sa degustacijom rakije od kajsije uz pe?en krompir (police) sa mesnatom slaninom,
  3. / obilzak nekih stambenih objekata koje se mogu koristiti kao smeštajni objekti tipa „samouslužnih ku?a“,
  4. / obilazak AK „Velebit“ i „Kapetanskog rita“.

 DOBRODOŠLI !