Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Uzgoj junica i merenje efikasnog uzgoja

Uzgoj junica i merenje efikasnog uzgoja

selekcijaUzgoj junica mora biti ekonomski isplativ. To je mogu?e ako se poštuju zadati standardi u dnevnom prirastu junica. Da bi se ostvario odgovaraju?i efekat uzgoja junica potrebno je pratiti njenu telesnu masu.

Starost junica: telesna masa ( kg):

6 meseci                                                                        180
9 meseci                                                                        245
12 meseci                                                                   > 300
15-19 meseci (oplodnja)                                            > 400
pre telenja                                                                     560

Da bi se postigao pravilan rast, potrebno je da prose?ni dnevni prirast junice u prvoj godini bude 700 – 750 grama, a u drugoj godini  450 – 600grama.
Telesna masa junica se može utvrditi i merenjem obima grudi:


Obim                telesna              obim                  telesna            obim                 telesna
grudi(cm)         masa (kg)         grudi (cm)           masa(kg)        grudi(cm)           masa (kg)


102                 94                      137                     217                173                    412
104                102                     140                     227                175                    429
107                109                     142                     238                178                    448
109                117                     145                     250                180                    466
112                125                     147                     263                183                    485
114                133                     150                     275                185                    504
117                142                     152                     289                188                    523
119                151                     155                     303                190                    543
122                160                     157                     317                193                    563
124                169                     160                     332                195                    583
127                179                     162                     347                199                    604
129                188                     165                     363                201                    624
132                197                     168                     379                203                    645
135                207                     170                     395                206                    667

Jakši?  Kosovka dipl.ing.polj.

Leave a Reply