Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » zakoni » Uredba o odgajivačkom programu za 2016.

Uredba o odgajivačkom programu za 2016.

Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 29/16 od 18. marta 2016. godine.

Uredbom se utvrđuje obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava.

 

Zahtev za korištenje podsticaja treba da sadrži:

– Naziv, sedište, PIB, matični broj, telefon i žiro račun podnosioca zahteva;

– Planirani program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u 2016. godini;

– Podatke o području na kojem će se program sprovoditi;

– Podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa sa specifikacijom opreme za obavljanje mera za sprovođenje odgajivačkog programa koju podnosilac zahteva poseduje.

Program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu možete videti OVDE