Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Uprava za agrarna plaćanja – nova adresa

Uprava za agrarna plaćanja – nova adresa

uprava za agrarno pla?anje

Uprava za agrarna pla?anja – VAŽNO  OBAVEŠTENJE – Od 20. aprila 2015. godine, zahtevi za isplatu podsticajnih sredstava  dostavljaju se poštom na NOVU adresu Uprave za agrarna pla?anja:

Bulevar kralja Aleksandra 84
11050 Beograd

Li?na dostava zahteva mogu?a je na pisarnici Uprave za zajedni?ke poslove republi- ?kih organa na adresi:

Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Uprava za agrarna pla?anja – nova adresa

Zahtevi poslati na staru adresu Uprave za agrarna pla?anja u Šapcu, bi?e preusmereni na aktuelnu u Beogradu.