Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Uljana repica, pšenica stanje useva tokom zime

Uljana repica, pšenica stanje useva tokom zime

Uljana repica stanje useva – temperature na početku zime su više nego što je uobičajeno. Ako ste posejali uljanu repicu jer se nadate boljem finansijskom rezultatu u žetvi vreme je da obiđete njivu. Manjak padavina je uslovio da biljke osećaju nedostatak vode. Nadzemni delovi biljke su veliki potrošači vode i visoke temperature vazduha su uslovile nesrazmeru u aktivnosti lista prema aktivnosti korena. Temperature zemljišta su mnogo niže nego temperatura vezduha – tako nadzemni deo biljke suviše opterećuje koren u ovom delu godine, kada je uobičajeno da biljka bude u fazi mirovanja.

Javlja se crvenilo lista, to je znak manjka fosfora. Akutne faze nedostatka fosfora je izražena pri visokoj alkalnoj ( baznoj ) vrednosti pH zemljišta ( veći od 7,3 ) ili kiseloj sredini ( pH manji od 5,5). Ako ste izvršili analizu zemljišta pre setve znaćete i šta treba da činite. 

Kada unesemo fosforna đubriva u zemljište vlaga u zemljištu počinje da ga rastvara. Sama granula omogućava da se joni fosfora relativno daleko kreću ( 3 – 7 cm od granule ), ali se to odvija veoma sporo. Ako uskoro ne bude padavina nastaviće se ” izgladnjivanje ” biljaka. 

Fosfor je od velike važnosti za postizanje dobrih prinosa i takođe, za stabilnost prinosa – smanjuje velike razlike u prinosima od godine do godine. Fosfor je element koga ima procentualno najmanje u zemljištu ( 0,15 % ).

Uljana repica, pšenica stanje useva 

Pšenica je u raznim stadijumima razvoja. Ako ste posejali pšenicu u optimalnom roku biljka ima 4-5 sekundarnih izdanaka. Ko je posejao pšenicu u kasnijim rokovima setve biljka je u fazi bokorenja, sa jednim do dva sekundarna izdanka. 

Pšenica iz optimalnog roka setve je već uznapredovala i bez dodatnih padavina u većoj količini će se naći u problemu. Sada je već gustina po m2 velika i prihrana mora biti pažljivo odmerena. U slučaju veće količine azota porašće zelena masa biljke nesrazmerno jačini korena. Manjak vode će usloviti stres za biljke, dok će više azota doprineti mogućem razvoju uzročnika bolesti. Nedostatak vlage u dubljim slojevima zemljišta ( na dubini većoj od 60 cm ) je nepovoljan za bujne biljke. Ako padavine budu ispod 10 litara po m2 neće se stvoriti zaliha za rast tokom proleća. Ako je sklop biljaka prevelik neminovno će dovesti do borbe između biljaka i smanjiće se ukupan prinos. Zato u prihrani oprezno sa azotom.

Naznake da je posejano više od 650.000 hektara pšenice verovatno neće obradovati cenom u žetvi svoje  vlasnike, zato prinos verovatno treba da bude iznad 6.000 kilograma po hektaru da ostane dobit za vas.

 Petar Jovičić

foto pixabay.com

Uljana repica stanje useva