Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Muža krava maksimalan učinak pri muži

Muža krava maksimalan učinak pri muži

muža krava

Muža krava maksimalan u?inak pri muži

Muža krava Veoma je važno pravilno pripremiti kravu i njeno vime za mužu.Potrebno je ispuniti odre?ene uslove da bi izmuzli svu koli?inu mleka u vimenu. 

Leave a Reply