Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

travnjak

Djubrenje travnjaka

Djubrenje travnjaka – Upotrebom azotnih hraniva neznatno se ubrzava klasanje vlatastih trava, zbog čega se morfološka struktura vrlo malo menja, pogotovu kada je u pitanju zastupljenost lišća u ukupnom prinosu. đubrenje azotom smanjuje sadržaj suve materije uz povećanje sadržaja sirovih proteina, naime pod uticajem povećanih doza azota brže se povećava sadržaj sirovih proteina po jedinici površine, nego suve materije.

Povećanje sadržaja sirovih proteina u suvoj materiji trava je znatno veće ukoliko se travna masa iskorišćava ranije. Sa većom upotrebom azotnih đubriva mora se imati na umu i povećanje nitratnog oblika azota čiji je prag toksičnosti 0,22% od suve materije. 

 Djubrenje travnjaka – upotreba NPK djubriva

Nagomilavanje nitratnog oblika u biljkama se može smanjiti primenom azota u više navrata tokom godine ili primenom amonijačnih đubriva. Sa povećanjem sadržaja azotnih materija u biljkama, zbog primene azotnih đubriva dolazi do opadaja sadržaja rastvorljivih ugljenih hidrata. Takođe, azotna đubriva mogu uticati na povećan sadržaj sirove celuloze u suvoj materiji.

 Primenom fosfornih đubriva, povećanje njegovog sadržaja u biljkama može biti do određenog nivoa. Pospešivanjem razvoja leptirnjače,fosfor deluje posredno na poboljšanje kvaliteta travnjaka. Takođe fosfor može uticati na povećanje sadržaja celuloze u suvoj materiji.

Djubrenjem kalijumom utiče se na povećanje istog u biljkama, uz smanjenje magnezijuma, kalcijuma, natrijuma u suvoj masi. Većom primenom kalijuma može se uticati na smanjenje zastupljenosti rastvorljivog azota uz povećanje proteinskog dela.

 Iz gore navedenih detalja može se izvući zaključak da kod đubrenja livada, a da bi se postigao prinos i kvalitet NE važi neko opšte pravilo koje je donekle prisutno kod poljoprivrednih proizvođača. Za postizanje kvaliteta i dobrog prinosa mora se pristupiti ispitivanju zemljišta i dobijanju preporuka o pravilnom (izbalansiranom) đubrenju.

 Ljubodrag Panteliđ, dipl.ing.  PSS Užice

foto pixabaz.com

Djubrenje travnjaka

Leave a Reply