Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – uljana repica je tražena na tržištu EU. Ukrajina je  50% žetve ve? prodala. U Australiji je proizvodnja pšenice  oko 20 miliona tona, znatno manje nego 2016. -35,56 miliona tona. Vrednost eura je 1: 1.18    u odnosu na US dolar. Više cene za pšenicu iz Rusije za 2-3 US$/ tona. Cena pšenice na svetskom nivou polako rastu, za 5,2% u odnosu na isti mesec prošle godine.

Svetska proizvodnja pšenice, je?ma, kukuruza beleži pove?anje žetve za 20 miliona tona na 2.069 milijardi tona u sezoni 2017-18. Oko 6 miliona tona je pad za pšenicu, ukupna proizvodnja je na 748 miliona tona. Proizvodnja kukuruza je 1,029 milijardi tona, više za 12 miliona tona. Iako su pove?ana o?ekivanja za potražnjom ipak se prognoza za ukupne zalihe svetskog zrna kukuruza krajem 2017-18. biti ve?e za 12 miliona tona, na ukupno 496 miliona tona.

Evropsko tržište

BUGARSKA – Na bugarskom tržištu cene suncokreta beleže pad na 328 USD / MT (manje 8 USD / /T). Dobri rezultati žetve bili su odlu?uju?i za pad cene uz loše rezultate izvoza ( za 50% sporiji izvoz u odnosu na prošlu sezonu)

Tržište Cene uljane repice su 406 USD / T. Tržište ima ve?u tražnju od trgovaca i ubrzavanje izvoza repice. Dosada 264.000 tona  je izvezeno,  oko 92% u zemlje EU.

pšenica , okt.2017,                    158,20 eura/t,  decem., 166,00 eura/t

durum, okt. 2017.,                     240,00 eura/t

je?am, okt. 2017.,                       152,00 eura/t.

pivar.  je?am, okt.. 2017.,        200, 00 eura/t,

kukuruz, okt. 2017.,                  152,00 eura/t.     novembar 155,50 eura/t

uljana repica, okt. 2017.          367,00  eura/t.   novembar 368.75 eura/t

suncokret, okt. 2017.                325,00 eura/t

Tržište cene na berzama širom sveta

Ameri?ko tržište

Tužba farmera protiv Syngente zbog gajenja GMO kukuruza Agrisure Viptera još 2010. godine koji zatim koji nisu mogli izvesti u Kinu. Više od 22.000 faarmera ?e biti obešte?eno sa više od 1,5 milijardi US dolara!! Prve presude su za 7.000 farmera u Kanzasu da dobiju 217,7 miliona dolara.  Više od 90% gajenog kukuruza u SAD je GMO !!

Izveštaj USDA:

Zalihe pšenice su na 47,38 Mil.t , što je više od tržišnih o?ekivanja.

Zalihe kukuruza – prognoza je na 58,3 Mil.t što je rekord za poslednjih 30 godina.

Za soju, zalihe su  na 8,19 Mil.t što je manje nego prošle godine u istom periodu.

pšenica, dec.2017,                  4,4650 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,5550 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,6725 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     310,30 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

BRAZIL – suviše kiše u regiji Mato Groso, najve?em proizvo?a?u soje u Brazilu, je zaustavilo setvu. Sigurno ?e to doprineti slabijem rezultatu u žetvi. Regija proizvodi ?ak 12 miliona tona soje u sezoni. ?ak 96% soje je GMO !!

Tr?ište cene na berzama

 Crnomorski region

RUSIJA – o?ekuje se rekordna žetva od 127 miliona tona žitarica što daje nadu za rekordni izvoz. To bi nadmašilo rekord iz 1978. godine. Ministar poljoprivrede je naglasio da bi pove?anjem površina sa sadašnjih 47 miliona ha na 78 miliona hektara omogu?ilo žetvu još 100 miliona tona žitarica. O?ekuje se izvoz pšenice od 30 miliona tona u sezoni 2017-2018. !! Pšenica sa 12,5% proteina dostiže cenu od 190-193 US$/t, dok je pšenica sa 11,5% dostigla 180183 US$/t – uslovi prodaje FOB ( zna?i doprema robe na brod).