Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – izveštaj USDA  je pokazao pove?anje proizvodnje i zaliha žitarica u SAD , cene su zato imale pad. Najava novih kupovina pšenice i je?ma na svetskom tržištu ?e ublažiti njihov pad. Svetske zalihe pšenice su na rekordnom nivou od  264,7 miliona tona.

Uljana repica – beleži se suša u Australiji i Kanadi, velikim svetskim proizvo?a?ima. Kanada o?ekuje ukupno 18 Mil. tona u žetvi, što je najniži rod u poslednje tri godine.

Evropsko tržište

BUGARSKA – o?ekuje se 5,95 Mil. tona uz prose?an prinos od 5,15 tona/hektaru. Dosadašnji izvoz pšenice je dostigao 1 milion tona.

pšenica , august .2017,                    158,00 eura/t,  sept., 161,50 eura/t

durum, august. 2017.,                      245,00 eura/t

je?am, august. 2017.,                       142,00 eura/t.

pivar.  je?am, august.. 2017.,        201, 00 eura/t,

kukuruz, august. 2017.,                  160,00 eura/t.     novembar 165,50 eura/t

uljana repica, august. 2017.          366,00  eura/t.   novembar 368,50 eura/t

suncokret, august. 2017.                340,00 eura/t

Ameri?ko tržište

Izveštaj USDA je vratio cene kukuruza na nivo od prošle godine , u septembru 2016. Procena nešto viših prinosa kukuruza  -predvi?a zalihe na 57,4 Mil.t što je nagnalo proizvo?a?e na prodaju. Pšenica beleži manji pad u žetvi, ali cene i dalje padaju na berzi.

Soja – tako?e se predvi?a malo viši prinos u odnosu na izveštaj u julu, ali snažan izvoz ?e verovatno spre?iti dalji pad cena soje.

pšenica, sept.2017,                  4,4250 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, sept.2017,                 3,5800 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, sept. 2017,               9,3075 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, sept. 2017,     294,20 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

Crnomorski region

Predvi?a se visoka vrednost u proizvodnji pšenice – ?ak 133,8  miliona tona u regiji Crnog mora. Rusija ?ak 77,5 miliona tona !! 

UKRAJINA – Pad cena pšenica sa 11,5% proteina za 6 US$ / t. U Odesi cena pšenice je :- 12,5% pšenice 170 $ / t – 11,5% proteina pšenice 164 $ / t – Pšenica za sto?nu hranu 152 $ / t . Država je isplatila do sada 1,9 milijardi UAH ( približno 450 miliona US$) pomo?i poljoprivrednicima.

Izvoz suncokreta beleži najviši nivo u poslednjih 5 godina – za period juni – septembar 2016/17. izvezeno je 187.400t, dok je izvoz suncokretovog ulja u istom periodu 4,918 Mil. tona.

RUSIJA – nastavlja se proces prodaje  530 000 t žitarica ( proizvedebne 2008. do 2013. godine). Bune se izvoznici jer ?e uticati na dalji pad cena na tržištu. Vlada ?e doneti odluku pre septembra, kada bi trebalo da se obavi prodaja. Inflacija beleži nivo od 3,9% ( godina na godinu – juli mesec) i veliki je uticaj pada cena vo?a i povr?a tokom sezone branja. O?ekuje se dalji pad njihovih cena.

Proizvodnja suncokretovog ulja beleži rast na 4,014 Mil. tona .