Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – toplotni talas je doprineo da se žetva dovede kraju u regiji Crnog mora, ali kiše na severu EU su usporile žetvu i ukazale na lošiji kvalitet zrna. SAD su najbolji izvoznik pšenice za sezonu 2016/17. sa 28 Mil. tona. Bolji rezultati žetve pšenice se beleže u Rusiji.Cena uljane repice ima podršku ve?e tražnje u Aziji i dostiže 371,50 eura za tonu ( isporuka novembar 2017).v. Euro beleži kurs prema US $ od 1:1,176 ( 

Evropsko tržište 

Odluka regulatornih tela EU ja da uvode uvoznu tarifu za kukuruz. Porez je 5,16 € / t . Ukrajina ?e imati “popust” za još 450.000 tona da izveze u EU bez dodatnih optere?enja. Mali pad cena durum pšenice , ali se o?ekuje novi rast tokom septembra. U Brazilu se seje manje kukuruza, aviše soje. Osim cena na tržištu takovoj odluci farmera doprinosi i odnos uloženih sredstava za ?ubrivo i sredstava zaštite i ostvarenih cena na tržištu za useve.

BUGARSKA – je?am  BELEŽI  na  129.000 hektara prinos 614.600 T sa prose?nim prinosom od 4,77 T / ha što je 7,7% više nego prošle godine , dok je pšenica  sa 977.200 ha dala 5,144 Mil.T sa prose?nim prinosom od 5,27 T / ha, što je 10% više nego pre godinu dana.  O?ekuje se da ?e poljoprivrednici pove?ati površine pod uljanom repicom na jesen i suncokretom, sojom ( setva na više od milion hektara)

pšenica , august .2017,                    159,00 eura/t,  sept., 161,75 eura/t

durum, august. 2017.,                      245,00 eura/t

je?am, august. 2017.,                       142,00 eura/t.

pivar.  je?am, august.. 2017.,        202, 00 eura/t,

kukuruz, august. 2017.,                  161,00 eura/t.     novembar 166,00 eura/t

uljana repica, august. 2017.          369,00  eura/t.   novembar 371,50 eura/t

suncokret, august. 2017.                345,00 eura/t

Tržište cene na berzama širom sveta

Ameri?ko tržište

Kukuruz ?e zabeležiti manje prinose na jesen.Mali predah od tropskih vru?ina na poljima, ali to ne?e spasiti farmere.  Soja beleži siguran izvoz u Kinu ( za juli 2017. – 10,08 Mil.t). Sve ve?a tražnja na svetskom tržištu doprinosi rastu cena soje na tržištu SAD.

pšenica, sept.2017,                  4,5825 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, sept.2017,                 3,7000 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, sept. 2017,               9,7125 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, sept. 2017,     309,80 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

 Crnomorski region

RUSIJA – prepustila je vode?e mesto izvoznika pšenice SAD.Rusija je izvezla sezone 2016/17. 27 Mil. tona ( SAD 28 Mil.tona). Ove godine se o?ekuje da ?e Rusija izvesti više od 30 Mil. tona pšenice i vratiti se na mesto broj 1. u svetu kao izvoznik pšenice.

U tri godine od uvo?enja ruskih kontra-sankcija u Rusiji gotovo je dva puta smanjen uvoz hrane, sa 43 na 25 milijardi US$ u 2016 . Udeo uvoza u konzumaciji svinjetine smanjio se tri puta, s 26% u 2013. godini na 8% u 2016. godini, a peradi 2,5 puta, dvostruko je smanjen uvoz povr?a od 866 .000 tona u 2013. na 463 .000 tona u 2016. godini.Proizvodnja povr?a u staklenicima porasla za 30%,

Poljoprivredna proizvodnja u Rusiji tri godine porasla je za 11% !!

UKRAJINA – do sada ve? je ubrano 30,2 Mil. tona žitarica i mahunarki sa 8,2 Mil. hektara. O?ekuje se ukan broj od 62 – 63 Mil. tona za sezonu 2017/18.

09. avgust 2017.

foto pixabay.com