Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene

Tržište cene – cene pšenice u Evropi su se vratile na nivo koji je bio po?etkom maja meseca. Cena uljane repice beleže oporavak jer pad vrednosti eura i rasta cene u Kanadi.  Kina je dozvolila uvoz novog GMO kukuruza i Gold soje od 12. juna iz SAD. Kina ne dozvoljava gajenje GMO kultura, ali odobrava uvoz GMO za uzgoj stoke. Na listi odobrenih kultura su še?erna repa i uljana repica.

Evropsko tržište

Izvoz pšenice iz EU za prošlu sezonu je  22,7 Mil.t. Nešto niži izvoz , po koli?ini, ali uz povoljne vremenske prilike u Evropi mogu? je ve?i izvoz u sezoni 2016/17.

BUGARSKA – tržište beleži pove?anje cena pšenice, uglavnom zbog ve?e vrednosti doma?e valute. Interesantno je da cena kukuruza prevazilazi cene pšenice.

RUMUNIJA – beleži pove?anje izvoza suncokreta za 14% u odnosu na sezonu 2015/17. ( 1,028 Mil. tona – 1,177 Mil. tona ).

pšenica , jun.2017,                      162,00 eura/t,  sept., 171,50 eura/t

durum, jul. 2017.,                      235,00 eura/t

je?am, jun.. 2017.,                     142,00 eura/t.

pivar.  je?am, jun.. 2017.,        185,00 eura/t,e?anje cena 

kukuruz, jun. 2017.,                  165,00 eura/t.     avgust  175,00 eura/t

uljana repica, jun. 2017.          359,00  eura/t.   avgust 361,75 eura/t

suncokret, jun. 2017.                345,00 eura/t

Tržište cene na berzama širom sveta

Ameri?ko tržište

Cene pšenice beleže nove rekorde nakon maja – zabrimutost farmera lošim vremenskim uslovima, suša  se odražava na berzi.

Kukuruz – u ?uvenom ” Kukuruznom pojasu” se o?ekuju padavine i berza reaguje smanjenjem cena kukuruza, ali veliki izvoz – za sedam dana 600.000 tona – ne dozvoljava veliki pad cena. 

Soja –  cene su na stabilnom nivou, ve? nedeljama cena se kre?e oko 9, 35 US$/ bušel. Trend ve?e prerade sojinog zrna daje nadu proizvo?a?ima za dobar rezultat nakon žetve.

pšenica, jul 2017,                        4,5625 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, jul 2017,                      3,7925 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, jul 2017,                    9,3750 $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, jul. 2017,     301,50  dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

ARGENTINA – izvoz pšeniceje 8,9 miliona tona u sezoni 2016./2017.  Tako?e se o?ekuje izvoz kukuruza  od 24 miliona tona do kraja juna.

Crnomorski region

RUSIJA – porast cena heljde na 28.230 rublja za tonu ( 430 eura/t ). Novost na planu vo?arstva u Rusiji. Poljska je odlu?ila da pokrene proizvodnju jabuka na 50 hektara u Rusiji, kao probni ogled u regiji Smolensk. Ukoliko rezultati nakon zasnivanja zasada krajem 2017. godine pokažu se dobri poljski privrednici su voljni da ulože sredstva u dalje proširenje plantaža jabuke.

 

16. juni 2017.

foto pixabay.com