Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene

Tržište cene – rast cena pšenice u SAD na berzama usled lošijih vremenskih uslova! Pad proizvodnje pšenice u Australiji od ?ak 35% – za ovu sezonu prognoza proizvodnje na 24,19 Mil. tona. Svetske zalihe pšenice možda  i rastu, ali i potrošnja je manja za ?ak 5,1 Mil. tona. Sre?na je vest da Kina sve više koristi pšenicu u ishrani stanovništva.

Uljana repica – cena beleži mali rast na 360 € / t  na berzi u Evropi.

Evropsko tržište

 MA?ARSKA – možda je pokazatelj našim ratarima koji su posejali suncokret  pokazatelj na tržištu Ma?arske. Pove?ala je izvoz suncokretovog ulja na 337 .000 ( period septembar 2016 – mart 2017.) što je 14,2% više nego u isto vreme prošle sezone . Za celu prošlu godinu je izvezeno 447 .000 tona ulja uglavnom zemlje EU Interesantno je da je izvoz suncokreta u zrnu smanjen za 37,5% na 172 .000 tona. Možda ?e biti otkup i iz naše zemlje!

pšenica , jun.2017,                      162,00 eura/t,  sept., 170,50 eura/t

durum, jul. 2017.,                      235,00 eura/t

je?am, jun.. 2017.,                     142,00 eura/t.

pivar.  je?am, jun.. 2017.,        185,00 eura/t,

kukuruz, jun. 2017.,                  165,00 eura/t.     avgust  173,50 eura/t

uljana repica, jun. 2017.          360,00  eura/t.   avgust 360,75 eura/t

suncokret, jun. 2017.                350,00 eura/t

Tržište cene na berzama širom sveta

 Ameri?ko tržište

Cene proletne pšenice beleže rast na berzama ?ak i do 7%. Ipak, Rusija ?e biti izvoznik pšenice broj 1. u svetu sa o?ekivanih 29 Mil. tona ove sezone – SAD ?e izvesti, prema o?ekivanju USDA , 27 Mil. tona.

pšenica, jul 2017,                        4,5025 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, jul 2017,                      3,8425 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, jul 2017,                    9,3625 $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, jul. 2017,     303,10  dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

ARGENTINA – SKOK PRODAJE SOJE za 49 posto u jednoj nedelji – ?ak 1.5 miliona tona!!  IPAK PRODAJA ZA 2017 je na ?etiriotona, dok je prosek za prvih pet meseci u posljednjih pet godina 5,85 miliona tona. Poljoprivrednici su nezadovoljni cenama ispod 250 USD po toni. 

Crnomoraski region

UKRAJINA – nedostatak vlage u prole?e negativno uti?e na useve – ?ak postoji mogu?nost smanjenja prinosa. Nedavno posejane kulture kukuruza i suncokreta “pate” u prvoj fazi rasta.

Egipat je kupio 300 000 tona pšenice, ( 180.000 t ruske, 60.000 t ukrajinske i 60.000 t rumunske ). Cene u rasponu od 205,47 $ / toni –  206,88 $ / toni – CIF uslovi trgovine ( uklju?eni troškovi prevoza i osiguranja do kupca) – malo skuplje nego prethodni tender.

RUSIJA –  Po?etkom godine ruski su poljoprivrednici pove?ali proizvodnju žive stoke i peradi za klanje za 3,1%.  Proizvodnja svinja za klanje  pove?alo se za 4,1%, perad za 4,1%.

U prvom tromese?ju 2017. Rusija je smanjila uvoz mle?nih proizvoda za 12%. Uvoz je iznosio 24,5 hiljada tona (u iznosu od 25,1 miliona US$).