Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište ceneTržište cene – pad cena pšenice usled dobrih klimatskih uslova za razvoj biljaka.  Euro prema  US dolaru (1:1,1270 ).Cena uljane repice beleži blagi rast – o?ekivanja na berzi sirove nafte su da ?e nastati prekid dogovora OPEC o kontroli proizvodnje sirove nafte.

Evropsko tržište

pšenica , jun.2017,                      158,00 eura/t,  sept., 166,75 eura/t

durum, jul. 2017.,                      235,00 eura/t

je?am, jun.. 2017.,                     140,00 eura/t.

pivar.  je?am, jun.. 2017.,        186,00 eura/t,

kukuruz, jun. 2017.,                  161,00 eura/t.     avgust  170,75 eura/t

uljana repica, jun. 2017.          353,00  eura/t.   avgust 355,00 eura/t

suncokret, jun. 2017.                355,00 eura/t

 

Tržište cene na berzama širom sveta

Ameri?ko tržište

Stanje useva zimske pšenice je ocenjeno dobro do odli?no samo 50%. Prvi prinosi nisu obe?avaju?i. za useve kukuruza 68% – dobro do odli?no. Za soju, 83% useva odli?no.

pšenica, jul 2017,                        4,3650 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, jul 2017,                      3,7800 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, jul 2017,                    9,2575 $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, jul. 2017,     301,30  dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

U Brazilu, vrlo dobri klimatski uslovi ?e omogu?iti da proizvede rekord od 100 miliona tona kukuruza. O?ekuje se da od rekordnih 112 miliona soje iz ove sezone Brazil izveze 61,7 miliona tona.

Crnomorski region

UKRAJINA – uspela je da izveze 41 milion žitarica od po?etka kampanje.Suncokret, nakon bogate žetve 2016, od 13,86 Mil.t,ve 5,6 i 5,8 Mt – ve? je izvezeno 4,9 Mil.t ulja od subcokreta .

06.06 2017.

foto pixabay.com