Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene

Tržište cene – nema velikih promena na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Žetva u Južnoj Americi je skoro završena i soja je stigla na tržište i uslovila pad cena. Vrednost eura prema US $ je 1:1,09 . Australija beleži proizvodnju kultura od 63 Mil. tona ( pšenica, je?am, sirak, uljana repica ). Australija je izvezla prošle sezone 16 Mil. tona pšenice dok se o?ekuje slede?e sezone ?ak 24 Mil. tona.

Evropsko tržište

pšenica , maj.2017,                    158,00,00 eura/t,  sept., 167,50 eura/t

durum, maj.. 2017.,                   205,00 eura/t.

je?am, maj.. 2017.,                     138,00 eura/t.

pivar.  je?am, maj.. 2017.,        183,00 eura/t,

kukuruz, maj. 2017.,                  166,00 eura/t.     jun 171,75 eura/t

uljana repica, maj. 2017.         404,00  eura/t.   avgust 368,50 eura/t

suncokret, maj. 2017.                360,00 eura/t,

Ameri?ko tržište

Smanjeno interesovanje za setvu kukuruza i ve?a tražnja na tržištu za sojom. Farmeri seju kukuruz na 89,7 miliona hektara i soju 89,67 miliona hektara.

pšenica, jul 2017,                        4,2300 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, jul 2017,                      3,6750 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, jul 2017,                    9,6575 $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, jul. 2017,     312,40  dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

BRAZIL – ukupna proizvodnja soje je na 113,75 Mil. tona, tako ja Brazil najve?i proizvo?a?.

Crnomorski region

UKRAJINA –  izvoz kukuruza od 2,29 Mil.t u aprilu,  ukupno  do sada  16,1 Mil.t. Na poljima pšenica beleži zastoj fiksacije fosfora jer se temperatura zemljišta ( na 10 cm dubine ) spustila ispod 8 C. Izvoz uljane repice u periodu juli 2016/mart 2017.  je u veli?ini od 966.000 tona.

RUSIJA –  izvoz uljane repice  u Kinu dostiže 60.000 tona. U odnosu na prošlu godinu to je višestruko pove?anje. Ukupan iznos godišnje trgovine Kine i Rusije je ve?i od 80 milijardi US dolara.

15. maj 2017.

foto pixabay.com