Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene

Tržište cene – izbori su prošli, Evropa je odahnula i finansijska tržišta su bez velikih promena. Cene poljo kultura su stabilne, ali i bez nekih većih izgleda za više cene.Vrednost eura prema US $ je 1 : 1,09 US dolar. Sirova nafta beleži mali rast cena je r udruženje OPEC ostaje pri odluci o smanjenoj proizvodnji.

Uljana repica  – cena je na nivou 404 eura/t , podrška je dobra proizvodnja palmoinog ulja i potražnja za sojom na svetskom tržištu.

Evropsko tržište

RUMUNIJA – posejano je 2,67 Mil. hektara kukuruza što je malo manje od očekivanog. Manjak padavina je uslovio da su ratari imali poteškoće sa setvom i nicanjem kultura.

pšenica , maj.2017,                    158,00,00 eura/t,  sept., 169,75 eura/t

durum, maj.. 2017.,                   205,00 eura/t.

ječam, maj.. 2017.,                     140,00 eura/t.

pivar.  ječam, maj.. 2017.,        183,00 eura/t,

kukuruz, maj. 2017.,                  166,00 eura/t.     jun 174,25 eura/t

uljana repica, maj. 2017.         404,00  eura/t.   avgust 372,25 eura/t

suncokret, maj. 2017.                360,00 eura/t,

Američko tržište

Izveštaj USDA beleži niže svetske zalihe pšenice za 13 Mil. tona, ali i veće zalihe u Kini ( one su veće za čak 17 Mil. tona ) ukupne svetske zalihe  su oko 246 Mil.t i kukuruza oko 210 Mil.t.

Očekivana svetska proizvodnja pšenice je na 737,8 Mil. tona, dok su prognoze za kukuruz na 1.037 Mil. tona. Za soju se prognozira svetska proizvodnja od 344,7 Mil. tona.

Tržište je oprezno zbog obilnih padavina u SAD-u, farmeri su prinuđeni da povremeno prekidaju setvu kukuruza i soje. SAD se vratio na tržište pšenice u Egiptu( koji je najveći svetski kupac pšenice ) i time se umešao u borbu sa zemljama regiona Crnog mora. Nasuprot Meksiko uvozi kukuruz iz Argentine za zamenu uvoza iz SAD: To je probna isporuka od 50.000 tona kada će se proveriti mogućnosti transporta i kvalitet kukuruza za mlevenje.

pšenica, maj 2017,                        4,2075 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, maj  2017,                      3,6425 $/bušel(cca 25,4016 kg )

soja zrno, maj  2017,                    9,6025 $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sačma, maj . 2017,     313,90  dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

BRAZIL – skoro završena žetva soje obećava 113,8 Mil. tona dok je berba kukuruza ( kao druge kultura ) na 33,8 MIl. tona što sa berbom zimske setve kukuruza od 63,9 Mil. tona čini ukupno 97,7 Mil. tona. 

Crnomorski region

 

Na tržištu su minimalne promene. Očekuju se veća smanjenja proizvodnje ječma u Ukrajini ( za 25% ) jer su cene 2016. bile izuzetno niske. Prognoza je da će biti smanjena proizvodnja pšenice – Rusija za 5 Mil. tona, Ukrajina za 1,8 Mil. tona.

Sa CPT uslovima prodaje ( plaćen prevoz do kupca, ali rizik za robu prestaje predajom prvom prevozniku ) cene poljoprivrednih kultura su :

                                    spot cene          za novu žetvu

Pšenica 12,5%: 165 $ / t vs     154 $ / t

Pšenica 11,5%: 164 $ / t vs     150 $ / t

Pšenica:            159 $ / t vs     144 $ / t

Ječam:              147 $ / t vs      135 $ / t

Kukuruz:          155 $ / t vs     149 $ / t

Repice:             406 $ / t vs     390 $ / t

Soja:                 368 $ / t vs      367 $ / t

11. maj 2017.

foto pixabay.com