Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene

Tržište cene – ChemChina je uspela da pređe prag kupovine neophodnog broja deonica za kupovinu Syngente – ukupna vrednost kupovine je 43 milijarde US$. Tako je stvoren trijumvirat kompanija koje vladaju svetskim tržištem semena, hemijskih sredstava ( DOW -DuPont, Bayer – Monsanto, ChemChina-Syngenta). Tvrde da ih na spajanje prisiljavaju visoki troškovi istraživanja i bolje organizovanja rada – ko će nam ispostaviti račun? Potpisan je novi ugovor o ubrzanju ostvarivanja uslova za brži transport robe iz Kine do Evrope – Novi put svile. Potpisale su ga 7 zemalja ( Nemačka i Poljska iz EU) i novi Put svile povezuje 27 gradova Kine sa 28 destinacija u Evropi. Da li naš Put svile Solun-Budimpešta može dostići novu brzinu?

  Evropsko tržište

Mala pomeranja cena na berzama u Evropi. U Velikoj britaniji mlinarska industrija beleži porast korištenja brašna od pšenice (period jan – mart na 1,71 Mil. tona ) dok za period jul- mart i mlevenje čak 5,35 Mil. tona pšenice je više od rekorda 1997. godine.

POLJSKA – MRAZEVI KOJI SU POGODILI SEVERNI DEO POLJSKE SU NANELI VELIKU ŠTETU VOĆU. NAJVIŠE SU STRADALE JABUKE, KRUŠKE, ŠLJIVE I CRVENO VOĆE. U nekim regionima višnja je stradala do 90%, dok je u blažem procentu šteta kod jabuka 30-40% ili u težem slučaju čak 60-70%.

pšenica , maj.2017,                    161,00,00 eura/t,  maj, 169,25 eura/t

durum, maj.. 2017.,                   205,00 eura/t.

ječam, maj.. 2017.,                     140,00 eura/t.

pivar.  ječam, maj.. 2017.,        183,00 eura/t,

kukuruz, maj. 2017.,                  167,00 eura/t.     jun 174,00 eura/t

uljana repica, maj. 2017.         403,00  eura/t.   avgust 370,25 eura/t

suncokret, maj. 2017.                360,00 eura/t,

 

Američko tržište

Prošla je bojazan od mraza i hladnog vremena. Novi ministar poljoprivrede SAD-a je umirio farmere naglasivši da će proizvodnja bioetanola i dalje biti u fokusu Ministarstva,ali uz bolje gazdovanje i efikasnije poslovanje. Ipak je naglasak na prodaji poljo-proizvoda jer je proizvodnja hrane strateški važna za SAD. Obećao je bolje uslove trgovanja sa Kinom ( za soju i goveđe meso).

pšenica, maj 2017,                        4,2600 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, maj  2017,                      3,5950 $/bušel(cca 25,4016 kg )

soja zrno, maj  2017,                    9,6250$/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sačma, maj . 2017,     310,50  dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

Zalihe uljane repice u Kanadi ( svetski važnog proizvođača) su na niskom nivou dok je zaliha pšenice na 16, 6 Mil. tona što je ispod očekivanja od 18,3 Mil. tona.

Crnomorski region

RUSIJA – prodaja 300.000 tona pšenice Turskoj je označila smirivanje tenzija između dve države, na planu poljoprivrede, isporuka do 30 juna 2017.. Međutim, uvoz paradajza ( strateški važnog izvoznog POLJO-proizvoda za Tursku) je još uvek pod zabranom.

UKRAJINA –setva suncokreta je uspešno obavljena na 3, 4 Mil. ha ( od planiranih 5,4 Mil. ha). Setva soje beleži veliki zaostatak – do sada je posejano 636.000 ha od planiranih 1,94 Mil. ha ).

Evropski odbor za trgovinu dao je preporuke za preferencijalni odnos za uvoz nekih poljo-proizvoda iz Ukrajine ( ali je to oduzeto pravo za izvoz pšenice i uree – kao sirovina ) i dalje određivanje povlastica izvoza u EU će zavisiti od borbe sa korupcijom i poštovanje ljudskih prava- poznato Vam je?

foto pixabay.com

8. maj 2017.