Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene na berzama

Tržište cene – žetva pšenice u Francuskoj potvr?uje pad prinosa u odnosu na prethodne godine što je podstaklo rast cene na Euronext, drugu nedelju u nizu. Dobra vest za nas?

Uljana repica – cena na tržištu zna?ajno pala. Tokom jedne sesije na berzi, cene su izbrisale porast tokom protekle nedelje.

Evropsko tržište

Nevolje sa kvalitetom pšenice u Francuskoj su “obradovale” ostale proizvo?a?e. Vru?ine koje su nastupile možda ?e donekle popraviti opšti utisak žetve pšenice

pšenica , jul 2016,                        168,00 eura/t,  septembar, 17400 eura/t;

durum, jul   2016.,                       245,00 eura/t.

je?am, jul  2016.,                          136,00 eura/t.

pivarski je?am, jul 2016.,          190,00 eura/t,

kukuruz, jul 2016,                        164,00 eura/t.  avgust 171,00  eura/t;

uljana repica, jul 2016                357,75  eura/t.  avgust 364,00 eura/t;

suncokret, jul 2016.                     360,00 eura/t

Tržište cene na berzama širom sveta

Ameri?ko tržište

Vremenske prilike Srednjeg zapada u SAD-u i dalje je povoljno za kukuruz i soju – sa toplim vremenom, ali kišnim razdobljima. Za kukuruz i soju cene opet u padu .

Nova berba kukuruza, u novembru 2016.,   i dalje beleži cene blizu najnižeg nivoa, ispod 3,34 $ / bušel u petak. 

Meka pšenica – situacija u SAD-u i dalje je zadovoljavaju?e s visokim koli?inama u žetvi, trenutne cene su blizu nivoa cena u septembru 2006. godine. Snažan dolar ograni?ava izvoz, žitarice ameri?kog poreklo ?e morati biti konkurentnije ove sezone.

Unija prevoznika je završila štrajk u Argentini iako dogovor nije posti- gnut. Prevoz kukuruza do luka brzo ?e se nastaviti.

pšenica, sept. 2016,                    4,2750 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, sept. 2016                    3,3375 $/bušel,   (cca 25,4016 kg )

soja zrno, avgust 2016,             10,o400 $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, avgust 2016,       346,10  dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

Crnomorsko tržište

Izvozni tempo u Ukrajini i Rusiji ne dobija dobar “vetar u le?a”. Tokom protekle nedelje, Ukrajina izvozi manje od 150.000 t žitarica. Je?am je i dalje najprometnija žitarica u Ukrajini sa 115.000 t ( izvoz u Saudijsku Arabiju ). Manje od 20.000 tona pšenice su izvezene za Liban, Izrael i Italiju. Žetva je obavljena na 50% poveršina, sa prinosima unutar višegodišnjeg proseka, ali sa kvalitetoma za mlevenje u brašno, koji zabrinjava ( izme?u 40 i 50 % požnjevene pšenice).

Rusija  – izvezeno 227.000 tona pšenice tokom prošle nedelje, uglavnom u Tursku i Egipat i  73 000 t je?ma . Turska je ograni?ila prolaz Bosforom i to znatno uti?e na tempo izvoza jer se brodovima isporu?uju žitarice u ceo svet.

Konkurentnost cena žitarica crnomorskim porekla treba omogu?iti oporavak prodaje u narednim nedeljama.

25. jul 2016.