Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene

Tržište cene – hladni talas je doneo padavine , ali i temperature niže nego što je kararkteristi?no za ovo  doba godine. Pitanje koje je me?u farmerima – Da li ?e padavine biti dovoljne da nadoknade manjak vlage u zemljištu? Cene pšenice beleže pad u Evropi i SAD.

Uljana repica tako?e beleži mali pad cena na tržištu, ali tražnja palminog ulja ?e verovatno brzo podsta?i rast cena u narednom periodu.

Evropsko tržište

 

pšenica , mart..2017,                   158,00,00 eura/t,  maj, 164,75 eura/t

durum, mart.. 2017.,                   205,00 eura/t.

je?am, mart.. 2017.,                     137,00 eura/t.

pivar.  je?am, mart.. 2017.,       186,00 eura/t,

kukuruz, mart.. 2017.,                167,00 eura/t.     jun 173,75 eura/t

uljana repica, mart.. 2017.        400,00  eura/t.   maj 396,00 eura/t

suncokret, mart. 2017.                360,00 eura/t

Ameri?ko tržište

Soja je ju?er oštrice niže u Chicagu posebno na prednjim ugovora. Unato? dobrim izvoznim tempom, lomiti aktivnost ?ini se registrirati usporavanje potvrdio nedavnim brojevima NOPA. Drobljenje aktivnost u ožujku, iako je viši nego u prethodnom mjesecu prikazuje pad od 2,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Operatori su o?ekivali rast aktivnosti.

pšenica, maj 2017,                        4,2200 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, maj  2017,                      3,6200 $/bušel(cca 25,4016 kg )

soja zrno, maj  2017,                    9,5025$/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, maj . 2017,     313,60  dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

 

U Argentini se poboljšalo vreme i tempo žetve se ubrzava. Sa ve?im koli?inama soje na tržištu i cena ?e biti korigovana. Površine pod žitaricama se pove?avaju iz godine u godinu – sa 34 na 36 Mil. ha u ovoj sezoni. Tako?e raste i prinos – sa 111 na 125 Mil. tona, takodje i izvoz žitarica i uljarica – sa 82 na 93 Mil. tona u ovoj sezoni.

Crnomorsko tržište

Ukrajina – ve? je 92% prole?ne pšenice i je?ma posejano.

 Suncokret setva je dostigla do 24% od o?ekivane površina – od 5,4 mil. ha.

Kukuruz se tako?e seje, predvi?ene površine pod ovom kulturom su 4,5 mil. ha.     

19. april 2017.

foto pixabay.com