Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene

Tržište cene – praznici su na par dana zaustavili trgovanje. Argentina beleži poplave u regijama gde se ubira soja, dok Kina beleži dalji rast tražnje za sojom. 

U SAD-u dve razli?ite pojave – neke regije beleže manjak vlage u zemljištu dok druge regije se bore sa kišama.

Evropsko tržište

Evropa ?e verovatno do?ekati novu žetvu pšenice sa najmanjim zalihama u poslednjih 13 godina – na 10,1 Mil. tona. O?ekuje se porast proizvodnje svih žitarica na 305,2 Mil.tona – u tome meka pšenica u?estvuje sa 143.8 Mil. tona i durum sa 8.9 Mil.tona.

pšenica , mart..2017,                   160,00,00 eura/t,  maj, 165,75 eura/t

durum, mart.. 2017.,                   205,00 eura/t.

je?am, mart.. 2017.,                     139,00 eura/t.

pivar.  je?am, mart.. 2017.,       186,00 eura/t,

kukuruz, mart.. 2017.,                166,00 eura/t.     jun 172,75 eura/t

uljana repica, mart.. 2017.        403,00  eura/t.   maj 396,75 eura/t

suncokret, mart. 2017.                360,00 eura/t

Ameri?ko tržište

Na berzi u ?ikagu cena pšenice je smanjena za mali procenat, manjak vode u nekim regijama SAD uti?e na razvoj 8% ameri?ke ozime pšenice. Naprotiv u drugim regijama se beleže padavine koje ?e, prema prognozi trajati više nedelja. To brine farmere jer je setva kukuruza u toku i možda ?e biti prinu?eni da je prekinu.

Kina uvozi 6,3 Mil.t soje, što je za 8,6% više nego prethodne kampanje.

pšenica, maj 2017,                        4,2925 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, maj  2017,                      3,7000 $/bušel(cca 25,4016 kg )

soja zrno, maj  2017,                    9,5625$/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, maj . 2017,     317,00  dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

Argentina – ?ak  1 milion hektara soje je pogo?ena nevremenom u delovima Argentine tako da je ostvareno samo  8% žetve do sada (u odnosu na 25% u višegodišnjem proseku). Ipak procena proizvodnje ostaje na 56,5 Mt.

Crnomorsko tržište

RUSIJA – o?ekuje se da u sezoni 2016/17 se ostvari rod od 110 Mil.t žitarica vs 120,7 Mil.t u 2016. Ove godine se o?ekuje i borba sa proizvo?a?ima iz EU za osvajanje titule najve?eg svetskog izvoznika. Cene pšenice beleže mali pad – pšenica sa 12,5 % proteina za 1 US$ na 188-191 US$/tona i 183-186 US$/tona pšenica sa 11,5% proteina.

17.april 2017.

foto pixabay.com