Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište cene

Tržište cene – nedostatak vlage na njivama širom Evrope po?inje da brine ratare. Dešavanja u svetu uti?u na kretanje vrednosti US dolara i cene sirove nafte.  Napad na Siriju je doprineo skoku cena nafte. Farmeri u SAD-u ?ekaju USDA izveštaj o zalihama žitarica i stanju useva na velikm ravnicama SAD.

Cene uljane repice su zabeležile mali pad usled porasta proizvodnje palminog ulja u Maleziji.

Saudisjska Arabija postaje najve?i kupac kukuruza iz SAD? Za sezonu 2017/18. uvoz ?e biti 4,3 Mil. tona ( veliki rast uzgoja pili?a za doma?e tržište ). Napušta se je?am – kao najve?i izvor sirovina za uzgoj. Glavni potroša?i  SU VERSKI TURISTI (njih je ve? 12 miliona godišnje, plan je 15 miliona turista 2020., 30 miliona 2030. ). Da li neko razmišlja o novoj mogu?nosti za naše proizvo?a?e?

Evropsko tržište

Alžir objavio konkurs za kupovinu 570 000 t pšenice po ceni od  197/198 US$ / t CIF za jun – šansa za izvoznike iz EU. Setva kukuruza je krenula širom Evrope zahvaljuju?i toplom talasu.

pšenica , mart..2017,                   157,00,00 eura/t,  maj, 163,25 eura/t

durum, mart.. 2017.,                   205,00 eura/t.

je?am, mart.. 2017.,                     135,00 eura/t.

pivar.  je?am, mart.. 2017.,       185,00 eura/t,

kukuruz, mart.. 2017.,                163,00 eura/t.     jun 169,25 eura/t

uljana repica, mart.. 2017.        403,00  eura/t.   maj 398,75 eura/t

suncokret, mart. 2017.                360,00 eura/t

 

Ameri?ko tržište

Trgovci o?ekuju izveštaj USDA i ne žure da obave kupovinu. Zavisno od ukupnih zaliha kukuruza i manje zasejanih površina njihova odluka ?e za mnoge farmere biti znak šta posejati.

pšenica, maj 2017,                        4,2400 $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, maj  2017,                      3,5925 $/bušel(cca 25,4016 kg )

soja zrno, maj  2017,                    9,4600$/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, maj . 2017,     309.30dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

Najava agencija iz Južne Amerike da ?e se morati smanjiti o?ekivani prinosi kukuruza i soje ? To bi moglo doneti promene cena na svetskom tržištu. Treba sa?ekati potvrdu tih vesti.

 

Crno morsko tržište

 Ukrajina – plan o liberalizaciji trgovine tržišta zemljištem od  2018. godine. Ukrajinski državljani ?e imati mogu?nost kupovine njiva do 200 ha. KAKO ?E REAGOVATI ONI KOJI POSEDUJU VIŠE HILJADA HEKTARA? Izvoz soje raste velikom brzinom – u februaru je izvezeno u EU ?ak 344.000 tona soje  – što je 2,5 puta više nego u istom mesecu prošle godine. Naša soja ?e možda iskoristiti tu “glad ” zemanlja EU za sojom?

RUSIJA – posle promene uslova trgovanja žitaricama sa Turskom, ona se okre?e uvozu iz EU i Ukrajine. Napušta tržište Rusije i u aprilu se o?ekuje uvoz u Tursku od 400 – 500.000 tona pšenice? Može li i naša pšenica prona?i put? Ma?arska ?e uspeti da proda 50.000 tona.

Prole?na setva je obavljena na 1,7 Mil. hektara ( za 500.000 ha više nego u istom periodu 2016 !).

10. april 2017.

foto pixabay.com