Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište i cene

Tržište cene – velike zalihe pšenice na svetskom tržištu ?ine trgovinu usporenom, cena pšenice je stabilna.Cena sirove nafta beleži rast iznad 51 $ / barel u Njujorku. Uljarice beleže dva kretanja cena – momentalno se o?ekuje mali rast cena jer raste tražnje za njima, ali beležimo i o?ekivanje da ?e krajem 2017. godine velike koli?ine biljnog ulja, nakon žetve, usloviti njihov pad.

Evropsko tržište

pšenica , mart..2017,                   157,00,00 eura/t,  maj, 164,00 eura/t

durum, mart.. 2017.,                   205,00 eura/t.

je?am, mart.. 2017.,                     135,00 eura/t.

pivar.  je?am, mart.. 2017.,       185,00 eura/t,

kukuruz, mart.. 2017.,                165,00 eura/t.     jun 171,50 eura/t;

uljana repica, mart.. 2017.        401,00  eura/t.   maj 398,00 eura/t;

suncokret, mart. 2017.                365,00 eura/t

Ameri?ko tržište

Trend pada površina o?ekivane setve kukuruza u SAD-u je zabeležio i jedan pozitivan pomak – više setvenih površina u delti Misisipija – jer se o?ekuje manja ponuda kukuruza Safrinja u Brazilu i farmeri o?ekuju bolji trend rasta cena na leto.

Pšenica beleži povoljne uslove za razvoj i na osnovu smanjenih površina pod ovom žitaricom poljoprivrednici o?ekuju više cene nakon ovogodišnja žetve.

Soja beleži pove?ano interesovanje za uzgoj u SAD-u, ali treba biti oprezan jer Brazil najavljuje rekord od 113,8 Mil. tona u žetvi ( završena je na 74% površina ).

pšenica, maj 2017,                        4,2850  $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, maj  2017,                      3,6450 $/bušel (cca 25,4016 kg )

soja zrno, maj  2017,                    9,4775  $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, maj . 2017,     310,50 dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

NOVI ZELAND – zabeležen je novi svetski rekord u proizvodnji pšenice. Ostvaren je rod od 16,79 tona/ha, što je skoro osam puta više nego prosek prinosa pšenice u Australiji. Gajena je engleska sorta Oakley, navodnjavana dva puta i ?ubreno sa 285 kg azota.

 

Crnomorsko tržište

RUSIJA  optimizam je na poljima pod pšenicom. Štete tokom zime su 3-4%, što je manje nego prethodnih godina. To obe?ava dobru žetvu, ako se nastave povoljne vremenske prilike. Zajedni?ka investicija ” Novi koridor Rusija – Kina” ?e ove godine, putem željeznice , omogu?iti izvoz soje, je?ma,suncokretovog ulja u visini od 1,5 Mil. tona ( godišnji kapacitet ?e na kraju završetka investicije u infrastrukturu biti 8 Mil. tona žitarica ), dok se o?ekuje da do 2028. godine ukupan izvoz nadmaši 52 Mil. tona !!

UKRAJINA – beleži prvi put pad cena pšenice za mlevenje ( za ljudsku ishranu) na 182 eura za tonu.Tome je doprineo i ja?enje kursa doma?e valute prema US dolaru