Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene

Tržište i cene

Tržište cene – velike zalihe pšenice na svetskom tržištu čine trgovinu usporenom, cena pšenice je stabilna.Cena sirove nafta beleži rast iznad 51 $ / barel u Njujorku. Uljarice beleže dva kretanja cena – momentalno se očekuje mali rast cena jer raste tražnje za njima, ali beležimo i očekivanje da će krajem 2017. godine velike količine biljnog ulja, nakon žetve, usloviti njihov pad.

Evropsko tržište

pšenica , mart..2017,                   157,00,00 eura/t,  maj, 164,00 eura/t

durum, mart.. 2017.,                   205,00 eura/t.

ječam, mart.. 2017.,                     135,00 eura/t.

pivar.  ječam, mart.. 2017.,       185,00 eura/t,

kukuruz, mart.. 2017.,                165,00 eura/t.     jun 171,50 eura/t;

uljana repica, mart.. 2017.        401,00  eura/t.   maj 398,00 eura/t;

suncokret, mart. 2017.                365,00 eura/t

Američko tržište

Trend pada površina očekivane setve kukuruza u SAD-u je zabeležio i jedan pozitivan pomak – više setvenih površina u delti Misisipija – jer se očekuje manja ponuda kukuruza Safrinja u Brazilu i farmeri očekuju bolji trend rasta cena na leto.

Pšenica beleži povoljne uslove za razvoj i na osnovu smanjenih površina pod ovom žitaricom poljoprivrednici očekuju više cene nakon ovogodišnja žetve.

Soja beleži povećano interesovanje za uzgoj u SAD-u, ali treba biti oprezan jer Brazil najavljuje rekord od 113,8 Mil. tona u žetvi ( završena je na 74% površina ).

pšenica, maj 2017,                        4,2850  $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, maj  2017,                      3,6450 $/bušel (cca 25,4016 kg )

soja zrno, maj  2017,                    9,4775  $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sačma, maj . 2017,     310,50 dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

NOVI ZELAND – zabeležen je novi svetski rekord u proizvodnji pšenice. Ostvaren je rod od 16,79 tona/ha, što je skoro osam puta više nego prosek prinosa pšenice u Australiji. Gajena je engleska sorta Oakley, navodnjavana dva puta i đubreno sa 285 kg azota.

 

Crnomorsko tržište

RUSIJA  optimizam je na poljima pod pšenicom. Štete tokom zime su 3-4%, što je manje nego prethodnih godina. To obećava dobru žetvu, ako se nastave povoljne vremenske prilike. Zajednička investicija ” Novi koridor Rusija – Kina” će ove godine, putem željeznice , omogućiti izvoz soje, ječma,suncokretovog ulja u visini od 1,5 Mil. tona ( godišnji kapacitet će na kraju završetka investicije u infrastrukturu biti 8 Mil. tona žitarica ), dok se očekuje da do 2028. godine ukupan izvoz nadmaši 52 Mil. tona !!

UKRAJINA – beleži prvi put pad cena pšenice za mlevenje ( za ljudsku ishranu) na 182 eura za tonu.Tome je doprineo i jačenje kursa domaće valute prema US dolaru