Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište ceneTržište cene –  stanje zaliha žitarica u SAD-u najavljuje pad cena na svetskom tržištu. Farmeri su smanjili površine za setvu pod kukuruzom i više seju soju. U regionu Crnog mora tempo izvoza opada kako se smanjuju zalihe od prošlog leta.

 

Evropsko tržište

Vremenske prilike pogoduju setvi, ali zalihe vlage u zemljištu nisu svuda iste. Cena pšenice ne stimuliše farmere da seju jare sorte tako da su smanjene procene žetve na leto –  pšenice na 142.2 Mil. t , je?ma do 62,1 Mil.t, samo su procene žetve uljane repice na 22,55 Mil.t , plus od 400.000 tona. Odli?no stanje useva doprinosi daljem padu cena na berzi za kupovinu u maju i junu.

pšenica , mart..2017,                   158,00 eura/t,  maj, 164,50 eura/t

durum, mart.. 2017.,                   205,00 eura/t.

je?am, mart.. 2017.,                     135,00 eura/t.

pivar.  je?am, mart.. 2017.,       185,00 eura/t,

kukuruz, mart.. 2017.,                166,00 eura/t.  jun 172,25 eura/t;

uljana repica, mart.. 2017.        396,00  eura/t.  maj  393,25 eura/t;

suncokret, mart. 2017.                360,00 eura/t

Ameri?ko tržište

Pove?anje o?ekivanih površina u soji od 89,5 miliona jutara,  + 7% u odnosu na prošlu godinu. Za kukuruz prognoza ispod 90 miliona jutara , manje -4% u odnosu na prošlu godinu. U pšenici, pad posejanih površina u skladu sa o?ekivanjima trgovaca – najmanje površina od 1919. godine, kada je USDA ( Ministarstvo poljoprivrede SAD) po?elo objavljivati ??podatke – razlog je cens pšenice ispod troškova proizvodnje. Pšenica se seje na 11, 3 Mil. jutara, što je 600.000 jutara manje nego 2016. godine.

Soja – njena cena zavisi od žetve u Južnoj Americi i još više od tražnje iz Kine – koja za sada ne beleži pove?anu tražnju.

BRAZIL – procene rekordne žeztve soje se pove?avaju !! Sada je procena na 113,8 Mil. tona zbog izuzetno povoljnih vremenskih uslova i pove?anih posejanih površina.

pšenica, maj 2017,                        4,3075  $/bušel,   (cca 27,216 kg)

kukuruz, maj  2017,                      3,6700 $/bušel (cca 25,4016 kg )

soja zrno, maj  2017,                    9,4800  $/bušel,  (cca 27,216 kg )

soja sa?ma, maj . 2017,     309,30 dolara/ kratka tona   ( 907,1874 kg )

Crnomorsko  tržište

Ukrajina – beleži se izvoz žitarica, ali se ukazuje nova mogu?nost za izvoz – Izrael po?inje kupovinu gove?eg mesa u koli?ini od 2.500 tona mese?no što ?e doprineti daljem razvoju tova goveda u Ukrajini. Srbija ne koristi ni 10%  MOGU?EG IZVOZA “BEBI BIFA” u EU. KUPACA O?ITO IMA i u drugim zemljama.

RUSIJA – Ministarstvo poljoprivrede je predložilo smanjenje cene pšenice za popunu zaliha u 2017/18 poljoprivrednoj godini koja po?inje 1. jula. Momentalno ima 4,0 miliona tona žitarica u državnim zalihama. Cena koju ?e ponuditi je 10.300 rubalja (183 US dolara) za tonu tre?e klase pšenice na doma?em tržištu tokom 2017/18 godine, trenutno je cena 10.900 rubalja.

Doma?e cena je u padu u poslednjih nedelja, a o?ekuje se dalji pad ( spor sa Turskom) i zbog potrebe da ruski seljaci prodaju zalihe pre nove žetve.

3. april 2017.

foto pixabay.com