Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – setva pšenice u Evropi dobro napreduje. Istovremeno u Brazilu se seje soja. Euro beleži vrednost u odnosu na US$ 1: 1.1740  iako se o?ekivala ve?a vrednost dolara zbog politi?kih previranja u Španiji.

Evropsko tržište

Procene roda pšenice EU su 140,4 Mil. tona ( pove?anje za 1 Mil. tona) dok bi kukuruz zabeležio 59,1 Mil. tona ( manje za 1,5 Mil. tona u odnosu na prošlu sezonu).

Bugarska – beleži se pove?anje cene uljarica na doma?em tržištu, ali prema vrednosti US$ beleži se pad za 2-4 US$/t. Suncokret beleži cenu od 326 US$/t, uljana repica 403 US$/t.

pšenica , okt.2017,                    158,00 eura/t,  decem., 165,25 eura/t

durum, okt. 2017.,                     230,00 eura/t

je?am, okt. 2017.,                       153,00 eura/t.

pivar.  je?am, okt.. 2017.,        200, 00 eura/t,

kukuruz, okt. 2017.,                  152,00 eura/t.     novembar 154,25 eura/t

uljana repica, okt. 2017.          367,00  eura/t.   novembar 369.25 eura/t

suncokret, okt. 2017.                320,00 eura/t

 

Ameri?ko tržište

Povoljni uslovi za setvu pšenice ipak ne?e rezultirati velikom interesovanjem farmera za setvu. O?ekuje se smanjenje površina pod pšenicom. Cene su faktor koji smanjuje interesovanje farmera.

Kukuruz – prinosi su veoma razli?iti, zavisno od regije, ali se o?ekuje rezultat berbe na nivou SAD kao prosek prethodnih godina.

 Soja – dobar završetak u petak za trgovce. Cene su zabeležile mali porast.

pšenica, dec.2017,                  4,4275 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,5075 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,7225 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     315,00 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

  Crnomorski region

 Rusija – proizvo?a?i o?ekuju da država obnovi zalihe žitarica u rezervi i tako dobiju priliku za siguran prihod – momentalno rezerve su na 5 Mil. tona. Ministarstvo poljoprivrede je najavilo ulaganje u dalji razvoj poljoprivrede više od  840 milijardi rubalja ( 1,2 milijarde eura) – za razvoj sto?arstva 580 miliona eura, staklenike 80 miliona eura, rera?iva?ku industriju 75 miliona eura, za kupovinu nove opreme 460 miliona eura …

Inflacija u Rusiji ponovo na minimumu, zadnjih mesec dana cene za 3% ve?e ( pore?enje septembar 2016. godine.Tako je mese?na deflacija 0,1%!! Cena prehrambenih proizvoda je pala za 0,7% (godišnje porasle  za 2%). Temeljna inflacija pala je na 2,8% godišnje. Trošak minimalne korpe za hranu iznosi 3729,1 RUB (55 eura).

Ukrajina – ve? je posejano 4,6 miliona ha ozime pšenice ( plan je 7,6 miliona ha). Prošle sezone je požnjeveno 42 Mil. tona žitarica sa 10,6 Mil. ha ( prose?an prinos od 3,85t/ha). Kukuruza je bilo 4,2 Mil. tona sa milion hektara.

09. oktobar 2017.

foto pixabay.com