Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Trulež luka napada lukovice u skladištu

Trulež luka napada lukovice u skladištu

Trulež luka – Prouzrokova? ove bolesti je Pseudomonas spp., Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. Neretko se u proizvodnji crnog luka doga?a da lukovice trule tokom skladištenje u zimskom periodu. U pojedinim slu?ajevima zabeležano je da zbog pojave truleži ostvareni prinos bude prepolovljen. Simptome bakteriozne truleži teško je uo?iti jer uglavnom na spoljnim ovojnim listi?ima lukovice nema vidljivih promena. Promene slabijeg inteziteta uo?avaju se tek na popre?nom preseku lukovice u vidu sme?e truleži njenih centralnih delova. Nasuprot tome su promene tipa vlažne truleži kada dolazi do potpunog razmekšavanja  parazitiranog  tkiva uz isticanje  te?nosti i širenje neprijatnog mirisa.

  Raznolikost simptoma posledica je ?injenice da bakterioznu trulež crnog luka prouzrokuje nekoliko bakterija. Infekcija se obavlja još tokom vegetacije ili prilikom va?enja lukovica. Razvoj simptoma intenzivira se u neadekvatnim uslovima skladištenja.

 Trulež luka  

U cilju kontrole pojave bakteriozne truleži crnog luka preporu?uje se

  • plodored,
  • uništavanje biljnih ostataka,
  • odstranjivanje natrulih i ošte?enih lukovica neposredno pre i tokom skladištenja,
  • regulacija temperature i vlažnosti tokom ?uvanja lukovica.

     Dipl.ing.polj. Svetlana Šu?evi?

foto pixabay.com

Leave a Reply