Sunday, 9 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Trovanja pesticidima – kako ih prepoznati

Trovanja pesticidima – kako ih prepoznati

trovanjeTrovanja pesticidima. Ne postoji idealno hemijsko sredstvo koje bi delovalo samo na štetne insekte, glodare, miokroorganizme i korove, a koje bi istivremeno bilo bezopasno za ?oveka.  Stoga pri radu s otrovnim sredstvima nikad nije dovoljno opreza. I najmanja nepažnja, greška u rukovanju, slu?ajnost, zabuna ili zloupotreba – mogu da dovedu do trovanja, neretko i s fatalnim ishodom. Trovanja mogu da budu akutna i hroni?na.

Akutna tovanje nastaju u toku kratkog, ?esto trenutnog jednokratnog unošenja velike koli?ine otrova u organizam – jelom, pi?em, udisanjem, dodirom preko kože.

Hroni?na trovanja  nastaju pri višekratnom unošenju malih koli?ina otrova u organizam u toku dužeg vremenskog perioda. Pesticidi mogu dospeti u organizam ?oveka preko organa za varenje (kroz usta), organa za disanje, preko kože i sluzokože o?iju. Najopasniji i najbrži na?in prodora otrova je preko organa za disanje.

Trovanja pesticidima – kako ga prepoznati

ZNACI TROVANJA – Svi otrovi uneti preko usta, odmah ili nakon kra?eg vremena, izazivaju ga?enje, balavljenje, bolove u trbuhu, povra?anje, kasnije i proliv, koji može biti sluzav ili krvav, zavisno od vrste i koli?ine unetog otrova. Posle toga javljaju se opšti znaci trovanja; nesvestica, otežano disanje, trnjenje ruku i nogu, psihi?ke smetnje, ose?aj zaplašenosti, uznemirenosti, stanje šoka.

Prvi znaci trovanja preko organa za disanje su disanje smetnje, bol u grlu i grudima, promuklost, kašljanje , gušenje, slinjenje. Nakon toga javljaju se opšti znaci trovanja, kao i pri trovanju preko usta, ali znatno brže.

Ako je otrov delovao preko kože, naj?eš?e se javljaju bolovi na mestu prodora otrova  u kožu, rvenilo, zapaljenje, mehuri?i, gnojnice.

Delovanje otrova preko sluzokože o?iju izaziva uzenje, bolove u o?ima, ponekad dvostruko vi?enje, crvenilo o?iju, zapaljenje i bolne kapke i rožnja?e, nesposobnost da se utvrdi udaljenost predmeta, smetnje pri gledanju u svetlost.

PRVA POMO? – Sve osobe koje rukuju pesticidima treba u sandu?i?u za prvu pomo?, pored prvog zavoja, gaze i vate, trouglaste marame, makaza i druge opreme, da imaju i najosnovnija sredstva za pružanje prve pomo?i prilikom trovanja.To su sredstva za ?iš?enje, ispiranje i vezivanje otrova.     

    PSSS ŠABAC         NADA BA?ANOVI?