Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » TROPOLJNI sistem gajenja biljaka za dobar rod

TROPOLJNI sistem gajenja biljaka za dobar rod

Tropoljni sistem –  Više godina na jednoj površini ne treba gajiti papriku, paradajz, plavi patlidžan, krompir ili duvan. Isto tako, navedeno povr?e nije dobro kombinovati u plodoredu ukoliko želite zdrav i bogat povrtnjak.

 Najvažniji princip

 Jednu za drugom ne treba gajiti vrste iz iste botani?ke familije jer su one po pravilu osetljive na iste patogene (prouzrokova?e bolesti). To u praksi zna?i da na jednoj površini ne treba gajiti papriku, paradajz, plavi patlidžan, krompir ili duvan više godina ili navedene vrste kombinovati u plodoredu. Za navedene useve dobri predusevi su kukuruz, žitarice, suncokret, še?erna repa ili povrtarske vrste pasulj, boranija, grašak, korenasto-krtolaste vrste, luk.

 Gajenje razli?itih biljaka na odre?enoj površini ima uticaj na strukturu zemljišta i sastav hranljivih materija u njemu. Na?in obrade i ?ubrenja zemljišta pri gajenju razli?itih useva uti?e na poboljšavanje njegove strukture i održavanja balansa najvažnijih hranljivih elemenata. Pri monokulturi, odnosno gajenju samo jednog useva tokom više godina, dolazi do narušavanja strukture zemljišta i pojave manjka odre?enih hraniva koje taj usev najviše troši. Plodored predstavlja jednu od najzna?ajnih agrotehni?kih i preventivnih mera u zaštiti povr?a od prouzrokova?a bolesti, šteto?ina, pa i korova. On, sa jedne strane, ograni?ava mogu?nost da se u zemljište na kojem se prvi put organizuje gajenje povr?a brzo i naj?eš?e trajno unesu štetni mikroorganizmi i, s druge strane, doprinosi da se u ve? zaraženom zemljištu populacija parazita i šteto?ina održava ispod praga štetnosti.

Protiv truleža korena, gljiva, virusa…

 Primena plodoreda je opravdana samo u cilju borbe protiv prouzrokova?a bolesti koji se održavaju u zemljištu (trulež korena, prizemnog dela stabla i uvenu?a biljaka, kao i neke gljive prouzrokova?i antraknoze, neki virusi i bakterije). Uz upotrebu zdravog semena i sadnog materijala (rasada) plodored je jedina uspešna i ekonomi?na mera zaštite povrtarskih biljaka i cve?a. Za suzbijanje oboljenja tipa plamenja?e, pepelnice, r?e i uopšte parazita koji se rasejavaju vetrom ili insektima plodored nema ve?i prakti?ni zna?aj.

 U najve?em broju slu?ajeva istu ili sli?nu biljnu vrstu treba gajiti na istom mestu tek nakon pauze od ?etiri ili pet godina. U tom periodu paraziti izgube svoju vitalnost, naro?ito ako se izvodi i energi?no suzbijanje korova. U slu?aju prisustva parazita koji dugo ?uvaju vitalnost (fuzariozno uvenu?e, gar luka, kila kupusa) rotacija mora biti duža, sa trajanjem ?ak do deset godina. Dakle, proizvodite biljke koje nisu osetljive prema istim patogenima, a smenjujte ih tako da se podesi da u me?uvremenu zajedni?ki zemljišni mikroorganizmi izgube svoju životnu vitalnost. U odsustvu biljaka doma?ina parazitni mikroorganizmi bivaju inaktivirani prirodnim putem, a šteto?ine uginu usled nedostatka hrane ili u potrazi za hranom promene stanište.

 TROPOLJNI sistem gajenja biljaka za dobar rod

Kako po?eti

 Napravite listu povr?a koje želite da uzgajate prve godine. Podelite listu na tri dela, a po tipu povr?a (korenasto, plodovito i zrnasto i lisnato). Deo bašte na kojoj želite da formirate povrtnjak podelite na tri dela i u svakom uzgajajte grupu povr?a zavisno od tipa. Obavezno zapišite raspored za prvu godinu kako biste naredne godine tipovima povr?a zamenili mesta.

 Tropoljni plodored

Polje 1.godina 2. godina 3. godina

 Prvo       A               B             C

 Drugo     B              C             A

 Tre?e     C               A             B

grupa A: kupus, kelj, karfiol i ostale krstašice, paradajz, paprika i ostale pomo?nice, krastavci i ostali predstavnici iz familije tikvi

 grupa B: šargarepa,paškanat , lukovi?asto povr?e, salata, spana?, blitva, matovilac(zimska salata)

 grupa C: grašak, grašak še?erac i ostale mahunarke

 

?etveropoljni plodored

 

polje 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina

 Prvo          A             B            C            D

 Drugo        B             C            D           A

 Tre?e        C             D             A           B

 ?etvrto       D            A              B           C

 

grupa A: kupus, kelj, kelj pup?ar, karfiol, brokola, keleraba, žuta repa, bela repa, rotkva, rotkvica, kineski kupus

 grupa B: luk, beli luk, poriluk, luk kozjak, šargarepa, celer, peršun, paškanat, cvekla, blitva

 grupaC:paradajz, paprika, patlidžan, krastavci, tikvice, dinja, lubenica, bundeva

 grupa D: grašak, grašak še?erac, leblebije, bob

Valentina Aleksi? , dipl. ing.

 melioracija zemljišta i voda

foto pixabay.com

TROPOLJNI sistem

Leave a Reply