Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Tripsi duvan paprika, luk najviše stradaju

Tripsi duvan paprika, luk najviše stradaju

TRIPSI  duvan paprika – Kosmopolitska štetočina na biljnim vrstama. Hrani se na mnogim biljnim vrstama kako gajenim tako i na korovskim. Naseljava preko 150 biljnih vrsta. Veća je pojava ove štetočine u toplijim krajevima, ali se redovno sreće na duvanu, paprici, luku i dr.

Kod nas se sreće na oko 30-40 korovskih vrsta.Larve i odrasli insekti hrane se biljnim sokovima. Bušenjem lista svojim usnim aparatom, ubacuje pljuvačku u list i isisavaju biljni sok. Vazduh koji ispunjava prazne ćelije daje karakteristične simptome srebrnkaste boje na lišću. Na plodovima paprike  nastaju svetlo braon pege uglavnom oko peteljke ploda, ali porastom ploda pege postaju izdužene i uočavaju se kao svetlobraon pruge. Tokom ishrane može da smanji lisni porast za oko 35%. Sama ishrana na plodovima i cvetovima smanjuje kvalitet i količinu obrazovanih plodova. Treća vrsta štete je u prenošenju virusa. Trip je prenosilac TWSV virusa bronzavosti paradajza koji nanosi štete većem broju gajenih biljaka pre svega paradajzu i paprici. Da bi trips postao prenosnik virusa potrebno je da se hrani na zaraženoj biljci 15 min i da prodje inkubacioni period od 3-15 dana

Duvanov trips je slamasto žute boje, veličine 0.8-1 mm.

Cvetni trips je većih dimenzija (1.5 mm).

Usni aparat im je za bodenje i sisanje. Štete nanosi direktno samim činom ishrane na gajenoj biljci i indirektno kao prenosilac virusa koji izazivaju bolesti kod gajenih biljka. Cvetni trips prezimljava češće u zatvorenom prostoru u zemljištu.

TRIPSI  duvan paprika 

Trips prezimljava u stadijumu imaga (odrasli insekt) na korovskoj flori, biljnim ostacima, travama, lucerištima, kao i na zaklonjenim mestima na zemljištu. U proleće kada temperature dostignu 10-12oC u trajanju od 5 do 7 dana, prelaze na biljke hraniteljke gde pričinjava štete. Ženke tripsa polažu jaja ispod epidermalnih (površinskih) ćelija u parenhimko lisno tkivo u predhodno napravljen zarez testerasto nazubljenom legalicom. Samo mali deo jajeta viri iznad površine lista. Ima veći broj generacija godišnje. Cvetni trips više polaže jaja u tek formirane plodove. Jaja su razbacana po listu između nerava, ali najčešće na srednjim listovima u centralnoj zoni liske. Broj položenih jaja na jednom listu je 28-141 u zavisnosti od vremenskih prilika. Gustina položenih jaja je prosečno, jedno jaje na 1cm2 . Embrionalni razvoj traje 5 do 10 dana što zavisi od vremena, idealni uslovi za razvoj tripsa je 25-27oC I vlažnost vazduha 65%. Stadijum nimfe i protonimfe traje 1 do 4 dana na dubini 2-8 cm u zemljištu. Razvoj od jajeta do odraslog insekta traje oko 10-30 dana.Sama ženka živi oko 12 do 30 dana.

Dobra zaštita podrazumeva određivanje praga štetnosi i početka suzbijanja štetočine. Inspekcija se vrši brojanjem larvi i odraslih insekata na 100 listova.

Slab napad 0.1-1 trips. Srednje jak napad 1.1-3 tripsa . Jak napad više od 3 jedinki. U proizvodnji koristiti lovne klopke i tretmane početi kad se utvrde prvi uhvaćeni tripsi ili kada se uoči više od 3 tripsa na jednom listu.

Za razliku od duvanovog tripsa koji je osetljiv na preparate na bazi organo fosfata i piretroida, cvetni trips je vrlo otporan što zbog njegovog načina života i ishrane, a i zbog same biološke otpornosti.

U cilju zaštite od tripsa primenjivati preparate

a.m. bifenitrin (Bifenicus) 0.05%.

a.m. spinosad (Laser 240SC) 0.05%

Intervali između tretmana ne treba da budu veći od pet dana. Poželjno je gde je to moguće uraditi insekticidni tretman zemljišta preparatom Bifenicus (1 lit/ha), uz plitku inkorporaciju ili primenom sistema kap po kap. Ovo je obavezna mera u proizvodnji u zatvorenom prostoru (plastenici i staklenici).

Ponovne ocene prisustva štetočine sprovoditi na 3 do 5 dana jer vrlo brzo dolazi do migracije ove štetočine naročito u reonima intezivne proizvodnje.

Savetodavac za zaštitu bilja

Dipl.inž.Ružica Đukić

foto pixabay.com

TRIPSI  duvan paprika