Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » TRIPS štetnici na povrću, cvetovima

TRIPS štetnici na povrću, cvetovima

Trips štetnici  spadaju u polifagne štetočine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najveće štete pričinjavaju na povrću i cveću u zatvorenom prostoru. Od povrća napadaju: luk, praziluk, paradajz, kupus, krastavac, slatu, tikvice i drugo povrće.
U cvećarstvu napadaju veliki broj biljnih vrsta: kane, muškatle, gladiole, karanfili i dr.

 Najštetnije vrste tripsa u našim staklarama i plastenicima su: kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) i duvanov trips (Thrips tabaci).

 TRIPS  štetnici na povrću, cvetovima

Kalifornijski trips je polifagna vrsta, oštećuje mnoge biljke koje se gaje u staklarama. Direktnu štetu izaziva na svim delovima biljaka, a indirektnu kao prenosilac virusa tačkaste bronzavosti paradajza. Izuzetno je opasna vrsta, koja brzo razvija rezistentnost na insekticide, pa je potrebna posebna pažnja pri hemijskom suzbijanju.

  Duvanov trips štete izaziva na otvorenom i u zatvorenom prostoru. To je izraziti polifag, sa velikim brojem biljaka domaćina. Oštećenja izaziva direktno sisanjem biljnih sokova na cvetovima i listovima biljaka, i indirektno kao prenosioc virusa tačkaste bronzavosti paradajza.Populacije duvanovog tripsa su najbrojnije na gajenim biljkama iz familije Alliaceae (luk i praziluk), zatim na kupusu, krastavcima, paradajzu, salati, a značajnu štetu izaziva na duvanu i pamuku.

  Uspešna zaštita i uništavanje štetnih vrsta tripsa u staklenicima, zavisi od blagovremenog uočavanja njihovog prisustva. Zdravstvena higijena je bitna za zaštitu od tripsa, i ona se ogleda, u odstranjivanju biljnih ostataka, da ne bi došlo do preživljavanja jedinki.

Pravovremena upotreba hemijskih preparata je bitna za uspešnu zaštitu, nekim od insekticida, na bazi: malationa, abamektina, alfa-cipermetrina i ostali preparati registrovani za suzbijabje tripsa.

Jelena Grbić, dipl. ing. zaštite bilja

foto pixabay.com

Trips štetnici

Leave a Reply