Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Trešnja – izbor podloge je od velike važnosti

Trešnja – izbor podloge je od velike važnosti

trešnja izbor

Trešnja – izbor podloge. U proteklih nekoliko godina proizvodnja plodova trešnje doživljava pravi procvat. Sve više je poljoprivrednika koji se okre?u proizvodnji ove vo?ne vrste, ?ak i onih koji se nisu bavili vo?arstvom. Pre podizanja zasada trešnja treba imati na umu, da je pored sve ve?e ponude atraktivnih sorti, veoma proširen i izbor podloga prilago?enih razli?itim zemljišnim uslovima i primenjenoj agrotehnici. U narednim redovima date se najosnovnije osobine nekih podloga za trešnju koje se koriste kod nas i u svetu.

Trešnja – izbor podloge je od velike važnosti

Divlja trešnja: pri klasi?noj tehnologiji gajenja daje veoma bujna stabla, sorte okalemljene na njoj kasnije stupaju na rod, otežana je rezidba i berba zbog velikih gabarita krune, gustina sklopa 250-350 st/ha (razmak sadnje: 6-7 m x 5-6 m).

Magriva: sorte na njoj pokazuju manju bujnost (10-20%) od divlje trešnje. Pogodna je za suva i kre?na zemljišta, a teško uspeva na teškim i vlažnim zemljištima. Sa nekim sortama trešnje (Van, Burlat, Hedelfingen) ima slabiji afinitet. Pogodna je za sklopove od 300-500 st/ha. Klon magrive SL 64 može poslužiti kao zamena za sejance jer daje ujedna?eno potomstvo.

Obla?inska višnja: daje stabla male bujnosti, sorte okalemljene na njoj rano prorode. Mane: slabo se ukorenjava (potreban naslon), slab afinitet sa mnogim sortama trešnje, velika produkcija izdanaka.

Weiroot 158 – srednje bujna podloga, adaptibilna, dobro podnosi vlažna i kre?na zemljišta. Pogodna za sklopove od 600-800 st/ha.

Tabel (Edabriz) – slabo bujna podloga, dobro podnosi teška i vlažna zemljišta bez kre?a. ( > 1.000 st/ha)

Kolt – bujna podloga, sorte okalemljene na njoj u kasnijim godinama pokazuju manju bujnost za 10-30% u odnosu na divlju trešnju. Dobro podnosi teža zemljišta, ali je osetljiva na višak kre?a i rak korena. Za sklopove od 300-500 st/ha.

MaxMa 14 (Brokforest) – srednje bujna podloga, dobra je za sve tipove zemljišta osim zamorenih. (500-800 st/ha).


Gisela 5 – slabo bujna podloga, traži plodna, laka zemljišta bez kre?a, uz obavezan naslon i sistem za navodnjavanje. ( > 1.000 st/ha)
Gisela 6 – srednje bujna podloga, bolje je adaptivnosti na zemljišne uslove od gisele 5. (600-800 st/ha)

PHL-A (Ceravium) – slabe do srednje bujnosti, slabije se ukorenjava (naslon obavezan), indukuje visoku rodnost. (600-800 st/ha.

Momir Nedi?

Izvor: PSSS Krusevac

Da Vam predstavimo mogu?nosti u daljem podizanju vo?njaka trešanja napominjemo da je izvozna cena trešanja 2014. godine bila od 1.6 – 2 eura / kg. Srbija je 2013. godine izvezla trešnje za više od 4 miliona US dolara. Slabo bujne podloge daju plod ve? u drugoj godini, mogu?i prinosi u ?etvrtoj godini su od 14 – 20 tona / ha !!

Tražnja za kvalitetnim trešnjama je stalna. Departman za vo?arstvo fakulteta u Novom Sadu ima ogledno polje na Rimskim šan?evima gde je mogu?e videti rezultate koji služe na ponos. kontakt: Tgr Dositeja Obradovi?a 8, tel: 021/458 063

http://www.hortikultura.edu.rs/