Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Traktori – podsticaji 1,310 milijardi dinara !!

Traktori – podsticaji 1,310 milijardi dinara !!

Traktori za još 1,310 milijardi dinara – Podsticaji za traktore, ve?i SEDAM puta !! Sa prvobitnih 210.5 miliona dinara podsticaji pove?ani na 1.510,5 miliona dinara!! Nove traktore ?e mo?i da se kupe za dodatnih 1,3 MILIJARDE dinara!!

To je omogu?eno izmenom Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi. Smanjena su sredstva namenjena za regresiranje osiguranja useva, plodova – sa 450 miliona dinara na samo 50 miliona dinara?!

Traktori – podsticaji 1,310 milijardi dinara !!

Ostala su sredstva za podsticaje za kvalitetna priplodna grla, nabavku opreme, izgradnja I opremanje objekata 1,310 milijarde dinara.

Za sertifikaciju Sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda I geografsko poreklo 10.000.000, za  podršku investicijama u preradu i marketing ngazdinstvima bi?e izdvojeno 40.000.000 dinara.

Iskoristite mogu?nost da obnovite svoj glavni alat  na njivi – TRAKTOR !!

Traktori – podsticaji 1,310 milijardi dinara !!

DANI FERRARI – Nov isodiametri?an Cromo AR je zglobni traktor srednje ja?ine sa centralnim zglobnim i sa jednakim to?kovima.

Oni su nov koncept u poljoprivrendoj industriji, dinami?ni i racionalni, napravljeni da bi se koristili za razli?ite namene, specijalizovani su za sve aktivnosti u poljoprivredi, staklenicima, plastenicima, rasadnicima, mikro-poljoprivredi i u živinarstvu.

Kompaktne dimenzije i sa smanjenim radiusom okretanja koji im omogucuje lako kretanje kroz sve redne zasade. Snažni motori sa smanjenom emisijom stetnih gasova ?ine Cromo-a idealanim za širok spektar upotrebe. Konstantan pogon na sva 4 to?ka i odli?na stabilnost omogucava ovim traktorima da rade na raznoraznim tipovima zemljišta i u svim vremenskim uslovima.

Mekani menja? sa 12 brzina: 8 napred i 4 unazad bez preklapanja opsega, racionalno su rasporedjene da pokriju širok spektar upotrebe, upotrebljavaju?i snagu koju daje motor ?ine vozilo produktivnim za proizvodnju u svim radnim uslovima. Maksimalna brzina do 30 km/h je neophodna u brzom prebacivanju i vožnji na putu.

Prednji i zadnji diferencijal sa mehani?kom blokadom, konstantan pogon na ?etiri to?ka i integrisani osciliraju?i ram (+/- 15°), garantuju traktoru maksimalan pogon u svim uslovima upotrebe uklju?uju?i neravna zemljišta i padine.