Sunday, 24 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Traktori – podsticaji 1,310 milijardi dinara !!

Traktori – podsticaji 1,310 milijardi dinara !!

Traktori za još 1,310 milijardi dinara – Podsticaji za traktore, veći SEDAM puta !! Sa prvobitnih 210.5 miliona dinara podsticaji povećani na 1.510,5 miliona dinara!! Nove traktore će moći da se kupe za dodatnih 1,3 MILIJARDE dinara!!

To je omogućeno izmenom Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi. Smanjena su sredstva namenjena za regresiranje osiguranja useva, plodova – sa 450 miliona dinara na samo 50 miliona dinara?!

Ostala su sredstva za podsticaje za kvalitetna priplodna grla, nabavku opreme, izgradnja I opremanje objekata 1,310 milijarde dinara.

Za sertifikaciju Sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda I geografsko poreklo 10.000.000, za  podršku investicijama u preradu i marketing ngazdinstvima biće izdvojeno 40.000.000 dinara.

Iskoristite mogućnost da obnovite svoj glavni alat  na njivi – TRAKTOR !!