Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tov junadi ekonomičnost ishrane je uslov zarade

Tov junadi ekonomičnost ishrane je uslov zarade

Tov junadi –  Poljoprivrednici koji se bave tovom junadi kod nas imaju običaj da junad tove do većih krajnjih težina. Ovo ima za posledicu da se u ovakvom tovu za 1 kg prirasta troši više energije, nego u intenzivnom tovu do manjih težina. Razlozi za ovaj veći utrošak energije su :

 1. a) veći udeo uzdržne hrane i
 2. b) veće odlaganje masti u prirastu.

Zbog ovakvog većeg utroška energije, opravdana je samo ona tehnologija tova, u kojoj se životinje hrane sa što manjom količinom koncentrata, koji uz to moraju biti i jeftiniji, a sa što većim količinama kabastih hraniva.

U odmakloj fazi tova kabasta hraniva mogu biti i osrednjeg kvaliteta, a da to ne utiče na rezultat tova, jer su životinje u stanju da pojedu veću količinu i takve hrane.

Kao osnova kabaste ishrane koriste se seno i silaža odnosno senaža. Ishrana samo senom je dosta neekonomična zbog njegove visoke cene. Obično se seno daje po volji, a koncentrovani deo obroka se ograničava na 1 – 2 kg.

Tov junadi 

Ekonomičniji je tov u kome životinje pored sena, kao kabastog dela obroka, dobijaju i silažu. Količina silaže u zavisnosto od telesne mase i doba života kreće se od 10 – 25 kg dnevno, što zavisi i od toga kolika se količina sena I koncentrata daje.

Korisno je da se daje bar 1 kg sena dnevno.

Količina koncentrata zavisi od željenog prirasta, i kreće se obično od 1 do 3 kg dnevno

Neki od primera smeša koncentrata su :

 • 61 % prekrupa kukuruza
 • 18 % suvi repin rezanac
 • 18 % suncokretova sačma
 • 3 % premiks za tov junadi

ili :

 • 60 % prekrupa kukuruza
 • 12 % suvi repin rezanac
 • 10 % stiočno brašno
 • 15 % suncokretova sačma
 • 3 % premiks za tov junadi

ili :

 • 62 % prekrupa kukuruza
 • 10 % zob
 • 10 % stiočno brašno
 • 15 % suncokretova sačma
 • 3 % premiks za tov junadi

Ovo svakako nije preporučeni način tova i treba insistirati na tovu do 550 kg telesne mase.

Dipl. inž. ZORAN KOZLINA

foto pixabay.com

Tov junadi