Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Herbicidi za totalno uništavanje korova

Herbicidi za totalno uništavanje korova

herbicidi korovi u žitima pšenic

Herbicidi za totalno uništavanje

Herbicidi za totalno uništavanje – Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi kao što su palamide (Cirsium arvense), divlji sirak (Sorghum halepense), poponca (Convolvulus arvensis), pirevine (Agropyrum repens) i ostali veoma su ?esti korovi naših njiva.  Posle žetve i uklanjanja žetvenih ostataka neophodno je isprovocirati  nicanje korova, putem ljuštenja strništa ili tanjiranja  i sa?ekati 15 – 20 dana da korovi niknu u što ve?em broju. Kada korovi budu u fazi ?etiri do šest listova, poželjno je uraditi tretiranje neselektivnim (totalnim) herbicidima na bazi glifosata u koli?ini 3 do 10 l/ha, u zavisnosti od vrste korova. Na tržištu ima veliki broj preparata na bazi glifosata. Proizvo?a?i mogu primeniti neki od preparata: Glifosav-480, Glifol, Glitotal, Agroglifosat, Pirokor, Bingo-480, Clinic, Cosmic-36, Glifomark,  Roundap, Boom efekt  i drugi.

Herbicidi za totalno uništavanje korova


Ako se na strništu pojavi samo divlji sirak preparati se mogu upotrebiti u koli?ini od 4-5 l/ha. Ako na strništu pored divljeg sirka ima i pirevine, palamide i poponca koli?ina treba da bude ve?a do 8 l/ha. Preporu?ena koli?ina vode je kao i kod ostalih herbicida koji se primenjuju folijarno 300-400 l /ha. Tretiranu površinu strništa ne treba obra?ivati 15 do 20 dana posle primene kako bi se herbicid što bolje transportovao preko lista do korena i rizoma. Tretiranje bi trebalo izvoditi u ve?ernjim ?asovima. Suzbijanje korova na strništu se preporu?uje umesto ?este pojave spaljivanja žetvenih ostataka što nanosi velike štete sa dugotrajnim posledicama. Spaljivanjem žetvenih ostataka gube se zna?ajne koli?ine organske materije. Spaljivanjem žetvenih ostataka se zaga?uje atmosfera a tako?e i uništavaju neki korisni mikroorganizmi u zemljištu. Ne treba zanemariti ni opasnost od izbijanja požara.

 Herbicidi primenjeni na strništu deluju samo preko lista i zelenih biljnih delova ne ostavljaju?i herbicidne ostatke u zemljištu, tako da se na tako tretiranoj parceli mogu sejati usevi bez ograni?enja. Suzbijanjem korova na strništu smanjuje se brojnost korova za naredni usev, koji obi?no bude neka okopavina. Zahvaljuju?i ovoj meri u prole?e naredne godine problem korova se ?esto može rešiti samo jednim tretmanom  nekim zemljišnim herbicidom.

Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke, kao i upotreba osušene biljne mase za ishranu.

 Cvetkovi? Gordana, spec.zaštite bilja

Leave a Reply