Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » TANJIRANJE ili duboko oranje, pitanje je sad

TANJIRANJE ili duboko oranje, pitanje je sad

TANJIRANJE ili duboko oranje – Stalna polemika: da li vršiti duboko oranje ili samo zemlju obraditi tanjira?om ? Ko još nije posejao ozimu pšenicu to može rešiti jednim pogledom na priložene slike. Prvo ste po njivi rasporedili MAP ili DAP  i sada Vam preostaje samo priprema zemljišta.

SLIKA BROJ    1

[highlight]Slika broj 1 Vam pokazuje raspored fosfora ako ste izvršili duboko oranje.[/highlight] Dubina oranja je 25 cm i fosfor se rasporedio ?itavom dubinom u zemljište. Pošto je fosfor nepokretan ( teško pokretan ) on ?e se udaljiti od korena pšenice i ne?e biti u potpunosti iskorišten.

Ako izvršite samo tanjiranje ( do dubine 12 cm ) fosfor ?e se rasporediti oko korena, bukvalno ?e ga opkoliti. Tako ?e biti na raspolaganju pšenici kada krene u bujan razvoj. Slobodno zemljište tanjirajte i sejte, pšenica ?e biti na dobrom putu uspešnog rasta ( slika broj 2 ).

Leave a Reply