Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » TANJIRANJE ili duboko oranje, pitanje je sad

TANJIRANJE ili duboko oranje, pitanje je sad

TANJIRANJE ili duboko oranje – Stalna polemika: da li vršiti duboko oranje ili samo zemlju obraditi tanjiračom ? Ko još nije posejao ozimu pšenicu to može rešiti jednim pogledom na priložene slike. Prvo ste po njivi rasporedili MAP ili DAP  i sada Vam preostaje samo priprema zemljišta.

Raspored fosfora ako ste izvršili duboko oranje.Dubina oranja je 25 cm i fosfor se rasporedio čitavom dubinom u zemljište. Pošto je fosfor nepokretan ( teško pokretan ) on će se udaljiti od korena pšenice i neće biti u potpunosti iskorišten.

Ako izvršite samo tanjiranje ( do dubine 12 cm ) fosfor će se rasporediti oko korena, bukvalno će ga opkoliti. Tako će biti na raspolaganju pšenici kada krene u bujan razvoj. Slobodno zemljište tanjirajte i sejte, pšenica će biti na dobrom putu uspešnog rasta.

Leave a Reply