Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: zlatni delišes

Tag Archives: zlatni delišes

Skladištenje jabuka – rešenje je ULO hladnjača ili DCA

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka skladištenje jabuke proizvodnja jabuka sorte

Skladištenje jabuka – I u ovoj godini se od svih mogućih poremećaja tokom skladištenja, očekuju posebno problemi sa posmeđivanju pokožice ploda, posmeđivanje mesa ploda i pojavom gorkih pega. U odnosu na prošlu godinu uslovi za zrenje jabuke su ove godine nešto povoljniji. Ali je rizik od pojave posmeđivanja i dalje srednji do visok. Posebno su ugrožene sorte poput Greni Smitha, grupa ... Read More »

Voćarstvo u Srbiji, saveti stručnjaka za voćare

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka skladištenje jabuke proizvodnja jabuka sorte

Voćarstvo u Srbiji se vraća na stare staze. Podižu se novi zasadi uz primenu novih znanja i novih agro i pomotehničkih mera. Predstavićemo neka od istraživanja koja su vršena u cilju postizanja boljih rezultata u uzgoju jabuka, šljiva. NEKE REPRODUKTIVNE KARAKTERISTIKE JABUKA SORTE ’GRANNY SMITH’ NA DEVET RAZLIČITIH PATULJASTIH PODLOGA Analiziran je uticaj koji podloge M.9 T 984, M.9 T 337, ... Read More »

Jabuka rezidba – primenite holandsko vreteno za voćnjak

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje Autohtone sorte jabuka gorke

Jabuka rezidba – za visoke prinose potrebna je gusta sadnja vo?aka po hektaru. Kada se sadnja obavi – koji oblik rezidbe vo?ke odabrati – holandsko vreteno ?  Holandsko vreteno karakteriše jedna osnovna, centralna grana koje imaju stalne bo?ne grane. Bo?ne grane su raspore?ene oko centralne grane u 360 stepeni. Forma cele vo?ke je konus. Bo?ne grane su pod uglom ili ... Read More »

Jabuka sorte ajdared i zlatni delišes za nove voćnjake

jabuka sorte ajdared zlatni delišes

Jabuka sorte Ajdared dobijena je ukrštanjem sorte jonatan x vagner, 1935. godine u SAD. Poseduje dobre osobine oba roditelja, ali nije otporan na pepelnicu. Stablo ajdareda je vrlo povoljno za gajenje na slabo bujnim podlogama u obliku vitkog vretena I u gustom sklopu. Ajdared je diploidna sorta, cveta srednje rano. Plodovi ove sorte su krupni do vrlo krupni. Me?utim, u ... Read More »

Rezidba u voćnjaku garantuje dobar kvalitet

kit sistem gusta sadnja u voćnjaku

Rezidba u vo?njaku – Osnovni cilj rezidbe je da se na svakoj vo?ki uspostavi ravnoteža izme?u vegetativnog i generativnog potencijala. Rezidba je osnova za visok i kvalitetan rod i ne sme da se radi napamet. Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima jabuke jeste zimska rezidba. Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvo?enjem novih oblika krune uveliko je olakšano ... Read More »