Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Zimska ishrana

Tag Archives: Zimska ishrana

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

jagnjenje ovaca jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Zimska ishrana ovaca. U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno treba da bude kvalitetno tj. košeno u optimalnoj fazi razvi?a  i sušeno u optimalnim vremenskim prilika ma kako bi gubici hranljivih materija bili što manji. Druga ... Read More »