Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: zaštita

Tag Archives: zaštita

Zaštita voćaka od prolećnih štetočina

breskva kovrdžavost mraz donosi rodne grane kovrdžavost lista breskve zaštita voćaka

Zaštita voćaka – U povoljnim klimatskim uslovima čađava krastavost ploda (Venturia inequalis) je najopasnije oboljenje jabuke, jer utiče na prinos i tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimljava na opalom lišću u voćnjaku. Vlaženjem opalog lišća u proleće, dolazi do oslobađanja prezimelih spora koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode kijaju i ostvaruju infekciju. Posle perioda inkubacije pojavljuju se ... Read More »

REZISTENTNOST štetočina na primenjene preparate

heljda gajenje rezistentnost heljda unosna

Rezistentnost štetočina – Šta je rezistentnost ? Pojava populacije štetnih organizama smanjene osetljivosti prema nekom pesticidu naziva se rezistentost. Nekontrolisana i neracionalna upotreba pesticida dovela je do toga da sve više na našim poljima imamo pojavu rezistentnosti određenih organizama na pojedine preparate, a ne retko se dešava da imamo slučajeve kada smo ograničeni na jedan efikasan preparat.  Ovakvi slučajevi se ... Read More »

Pipa uljane repice, primeniti zaštitu po preporuci

pipa uljane repice zaštita uljane repice setva uljane uljana repica

Pipa uljane repice – Pojavile se jedinke, obilaziti polja i po potrebi primenite zaštitna sredstva. Mala i velika pipa su sivkaste boje, ali se razlikuju po veličini i štetama koje izazivaju. Mala repičina pipa je znatno brojnija od velike. Javljaju se u proleće kada je temperatura 9 – 12 ºC. Hrane se lišćem no glavnu štetu čine ličinke koje buše ... Read More »

Agrotehnika kukuruza kokičara – kako je najbolje

agrotehnika kukuruza

Agrotehnika kukuruza kokičara – autor Zlatica Krsmanović, dipl. ing.  Upotreba – Zahvaljujući osobini da zrna pri zagrevanju pucaju pri ĉemu se endosperm izvrće napolje u obliku bele, mekane i šupljikave mase, kukuruz kokiĉar se koristi u prehrambenoj industriji. Plodored – Može da se gaji u monokulturi a povoljni predusevi su: strna žita, leguminoze, krompir, travno-detelinske smeše i sl. Uspeva u svim podruĉjima gajenja kukuruza. ... Read More »

Savetovanje uzgoj , pakovanje plasman voća “Gruža 2018.”

savetovanje uzgoj

Savetovanje uzgoj , pakovanje, plasman voća  – još jedno uspešno savetovanje u organizaciji kompanije “Gruža agrar” . Na jednom mestu više od 500 voćara , profesora fakulteta, stručnjaka iz oblasti zaštite voćaka, pakovanja i čuvanja voća u hladnjačama, savetnici za učešće u konkursu IPARD II. Gospodin Miroslav Nikolić je osnovao “Gruža agrar” 2010. godine kao porodičnu firmu. To je siguran ... Read More »

Kruškina buva vreme je za tretman koji čuva voćnjak

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva biljni regulatori rasta rusija meliorativno đubrivo oplodnja

Kruškina buva. Osobine štetočine – Kruškina buva liči na cikade. Tokom leta su narandžaste, a tamnije što je bliža zima. Telo je dugo 2-4 mm. Imaju krupne crvene oči. Larve su spljoštene svetlo-žute boje. Napada samo krušku. Ima 3-5 generacija godišnje. Prezimljava kao odrasli insekat u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se u rano proleće, krajem marta čim 2-3 ... Read More »

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

ipard iskustva kukuruz manjak integralna korovi u kukuruzu

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, često označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ... Read More »

Folijarna prihrana je važna mera u uzgoju

virusi grinje u povrću oprašivanje biljaka folijarna zaštita paradajza povrće zalivanje rasada krastavac

Folijarna prihrana – U proizvodnji povrća, glavni motiv proizvođača i osnovni cilj jeste postizanje visokih i stabilnih prinosa izuzetnog kvaliteta. Od činioca koji direktno utiču na prinos i kvalitet povrća jedan od najvažnijih je zemljište, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, tj. biljke rastu i razvijaju se na njemu. Takođe je glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophodne ... Read More »

Kalendar povrtarstva – kada i šta raditi u vrtu

IPARD za mlade kalendar povrtarstva dobar dan

Kalendar  povrtarstva kalendar radova u povrtarstvu – kada je pravo vreme za setvu povrtarskih kultura? Predlažemo Vam da pročitate optimalne uslove kada sejati povrće. JANUAR: · Priprema leja i tunela. Setva u leje paprike, paradajza, krastavca i salate. · Nega biljaka u leji, · Kontrola povrća u trapu i u podrumu · Ispitivanje klijavosti semena FEBRUAR: · Setva u leje ... Read More »

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita

endivia organika salata cele godine integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament-IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove interakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, često označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u ... Read More »