Sunday, 9 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: zaštita

Tag Archives: zaštita

Rasad – proizvodnja, nega, zaštita uslov uspeha

rasad značaj

Rasad – Proizvodnja rasada je sigurno jedno od važnijih segmenata u gajenju ovih kultura, jer samo ako se proizvede zdrav i jak rasad može se očekivati odgovarajući prinos i kvalitet. Greške u proizvodnji rasada teško se ili gotovo nikako ne mogu nadoknaditi kasnije, u toku vegetacije.  Proizvodnja rasada počinje izborom odgovarajućeg hibrida povrća, pripremom supstrata za setvu, i setvom. U prostoriji ... Read More »

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje u jesen/zimu

zimsko prskanje potkornjaci jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje pregled štetočina plavo prskanje podmladjivanje starijih

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje Zimsko tretiranje je jako značajna mera u suzbijanju štetnih organizama – biljnih bolesti i štetočina na voćnim vrstama i vinovoj lozi. Ova mera, ukoliko se sprovede na početku vegetacije, olakšava za 50% posla u zaštiti voćaka od štetnih organizama tokom vegetacije, jer se zimskim tretiranjem smanjuje potencijal patogena koji mogu pričiniti velike štete pri povoljnim uslovima ... Read More »

BIOLOŠKA ZAŠTITA u povrtarstvu je najbolja

cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje integralna zaštita

Biološka zaštita – Pod biološkim merama u širem smislu podrazumeva se i korišćenje različitih biotehničkih sredstava nežive prirode u borbi protiv štetnih organizama. Biološko suzbijanje mikroorganizama, prouzrokovača oboljenja biljaka, počinje tek početkom XX veka, sa otkrivanjem prirode bolesti.  One se danas sprovode pri gajenju mnogih korisnihh biljaka. Najveću primenu biološke mere zaštite našle su u voćarstvu i povrtarstvu.  U povrtarstvu biološke ... Read More »

Integrisana zaštita povrća – siguran put za kvalitet

konkurs organska integrisana

Integrisana zaštita povrća – Zaštita povrća je veoma specifična u odnosu na zaštitu ratarskih ili voćarskih biljaka. Postoji nekoliko razloga za to. Raznolikost povrtarskih vrsta, različita tehnologija gajenja, vegetacioni period, epitet malih useva, osetljivost prema patogenima, pretežna upotreba u svežem stanju, doprinose kompleksnosti zaštite ovih vrsta biljaka. Zato je za uspešnu zaštitu neophodno dobro poznavanje kako biologije prouzrokovača bolesti, njihove epidemiologije, ... Read More »

Kako se zaštititi od štetnog žilogriza u voćnjaku

sorta višnje kako se

Kako se zaštititi – Višnja je, kažu , naša izvozna šansa. Ne znam  šta bi rekli višnjari ove godine kada je cena bila – Bogu za plakati. No, ima voćara koji se ne odriču gajenja višanja, međutim poslednjih godina se bore sa št etočinom nad štetočinama – žilogriz. Nanose štete koje suše voćku i direktno utiču na rod. Tokom proleća ... Read More »

Kruškina buva vreme je za tretman koji čuva voćnjak

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Kruškina buva. Osobine štetočine – Kruškina buva liči na cikade. Tokom leta su narandžaste, a tamnije što je bliža zima. Telo je dugo 2-4 mm. Imaju krupne crvene oči. Larve su spljoštene svetlo-žute boje. Napada samo krušku. Ima 3-5 generacija godišnje. Prezimljava kao odrasli insekat u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se u rano proleće, krajem marta čim ... Read More »

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, ?esto označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ... Read More »

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska proizvodnja – EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Posljednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski značajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, čak i kod zemalja članica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su veća ulaganja neposrednog rada. ... Read More »

Integralna zaštita za zdrave plodove

cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje integralna zaštita

Integralna zaštita – Kada govorimo o zaštiti bilja, najčešće mislimo o upotrebi hemijskih sredstava (pesticida)  radi suzbijanja štetnih organizama u usevima gajenih biljaka. Međutim, upotreba pesticida predstavlja samo jedan deo itegralne zaštite u poljoprivredi. Za početak proizvođači bi trebali da se upoznaju sa osnovnim merama integralne zaštite. Integralna zaštita je proizvodni sistem koji je zasnovan na biologiji i koji je ekološki ... Read More »

Botritis zaštita – ponovo napada vinovu lozu

pepeljasti botritis siva trulež

Botritis zaštita – ponovo napada. Simptomi oboljenja javljaju se na lastarima, cvetovima i bobicama. Promene na bobicama nastaju tek posle pojave šarka, a naročito pred zrenje. Pojavljuju se okruglaste pege, u okviru pega tkivo omekša i truli u roku dva dana, usled čega se bobica smežura. Trulež se brzo širi i za kratko vreme istruli veliki broj grozdova. Naročito su ... Read More »