Tuesday, 26 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: zaštita

Tag Archives: zaštita

Zaštita vinove loze redosled primene sredstava

vinograd grinje vinograd mere nege

Zaštita vinove loze – Za zaštitu vinove loze tokom vegetacije ponekad je potrebno mešati nekoliko sredstava za zaštitu bilja kako bi se jednim tretmanom suzbile različite bolesti i štetočine. Tim istim sredstvima mogu se dodati okvašivači ili folijarna đubriva. Iz tog razloga vrlo je važno poznavati kompatbilnost sredstava kako bi se izbegle neželjene posledice (smanjeno delovanje jedne ili više aktivnih supstanci, ... Read More »

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita

endivia organika salata cele godine integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove interakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, često označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u ... Read More »

Konkurs NLB banke za proizvođače organske hrane 2019.

organsko etilen konkurs NLB

Konkurs NLB banke – Organska proizvodnja je ekonomska budućnost za male i srednje proizvođače u poljoprivredi. Potrebno je podstaći proizvođače da prihvate praksu gajenja proizvoda bez upotrebe hemijskih preparata. NLB banka već 7 godina podržava njihove napore i finansijski ih pomaže jer želi da podrži sve koji doprinose održivom razvoju, zdravlju ljudi i zaštiti prirode. ZDRAVE IDEJE ZA ZDRAVU BUDUĆNOST ... Read More »

Kruškina buva vreme je za tretman koji čuva voćnjak

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Kruškina buva. Osobine štetočine – Kruškina buva liči na cikade. Tokom leta su narandžaste, a tamnije što je bliža zima. Telo je dugo 2-4 mm. Imaju krupne crvene oči. Larve su spljoštene svetlo-žute boje. Napada samo krušku. Ima 3-5 generacija godišnje. Prezimljava kao odrasli insekat u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se u rano proleće, krajem februara, marta ... Read More »

Paprika, zaštita uz pomoć predatora

paprika ljuta zeolit pomaže zadruge za bolji

Paprika ljuta – daje ukus i leči. Papričice su neophodni sastojci trpeza u leskovačkom kraju tokom cele godine, a u ovako toplim danima sastavni su deo salata i drugih jela i izvan granica Srbije gde pristiže leskovačka paprika. Da bi ta paprika bila kvalitetna za upotrebu što se tiče svojih organoleptičkih svojstava, energetske i nutritivne vrednosti, ali i ostataka pesticida ... Read More »

Vinograd traži slugu – radovi do juna meseca

vinograd grinje vinograd mere nege

Vinograd traži slugu – Od pravilno izvedenih agrotehničkih mera u mnogome zavisi količina i kvalitet roda. Tačne datume izvođenja pojedinih radova teško je precizirati jer se, zavisno od meteoroloških uslova u pojedinim područjima, loza nalazi u različitim fazama, odnosno podfazama razvića. U ovom periodu lastari dostignu dužinu od 15-20 cm i tada se sprovodi mera zelene rezidbe – lačenje. To ... Read More »

Nauka u poljoprivredi daje odgovore za dalji razvoj

nauka u

Nauka u poljoprivredi – Stalna borba štetnika i poljoprivrednika počinje već u setvi. Kada je seme u zemljištu, do trenutka kada će biljka probiti gornji sloj tla je period kada već na njega kreću štetočine. Zato se koriste hemijska sredstva za zaštitu semena, ali za organski način uzgoja to nije dozvoljeno. Novost je zaštita semena uz pomoć snopa elektrona. Na ... Read More »

Ogledi krompira za bolji izbor sorte za gajenje

ogledi krompira mladi krompir zahtevi moljac krompira krompir organski

Ogledi krompira – Ove jeseni su uzgajivači krompira nagrađeni za uloženi trud, krompir je bogato rodio, visok kvalitet krtola je dobra prilika za ostvarenje profita. Poljoprivrednici su mogli da prisustvuju ogledu koji je organizovala PSSS Vranje i da se uvere koje sorte im mogu obezbediti zaradu. Najviše su bile zastupljene srednje rane sorte koje su najviše i dale roda. prinosi ... Read More »

Zima voćnjaci takođe trebaju zaštitu i negu

zima voćnjaci zimski pregled zimsko mirovanje stare sorte

Zima voćnjaci  – Tokom mirovanja voćaka treba obilaziti plantaže i preduprediti štetočine da napadnu mlade lastare i cvetove u proleće. Pod korom stabala, u neobranim plodovima, opalom lišću se nalaze štetočine koje će se aktivirati sa prvim toplim periodima u proleće. U slučaju jakih zima i divlje životinje rado se hrane mladicama, pupoljcima voćaka. Savete za pravilnu primenu zaštite voćnjaka ... Read More »

Rasad – proizvodnja, nega, zaštita uslov uspeha

rasad značaj

Rasad – Proizvodnja rasada je sigurno jedno od važnijih segmenata u gajenju ovih kultura, jer samo ako se proizvede zdrav i jak rasad može se očekivati odgovarajući prinos i kvalitet. Greške u proizvodnji rasada teško se ili gotovo nikako ne mogu nadoknaditi kasnije, u toku vegetacije.  Proizvodnja rasada počinje izborom odgovarajućeg hibrida povrća, pripremom supstrata za setvu, i setvom. U prostoriji ... Read More »