Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: zaštita

Tag Archives: zaštita

Kruškina buva vreme je za tretman koji čuva voćnjak

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Kruškina buva. Osobine štetočine – Kruškina buva liči na cikade. Tokom leta su narandžaste, a tamnije što je bliža zima. Telo je dugo 2-4 mm. Imaju krupne crvene oči. Larve su spljoštene svetlo-žute boje. Napada samo krušku. Ima 3-5 generacija godišnje. Prezimljava kao odrasli insekat u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se u rano proleće, krajem marta čim ... Read More »

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, ?esto označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ... Read More »

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska proizvodnja – EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Posljednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski značajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, čak i kod zemalja članica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su veća ulaganja neposrednog rada. ... Read More »

Integralna zaštita za zdrave plodove

cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje integralna zaštita

Integralna zaštita – Kada govorimo o zaštiti bilja, najčešće mislimo o upotrebi hemijskih sredstava (pesticida)  radi suzbijanja štetnih organizama u usevima gajenih biljaka. Međutim, upotreba pesticida predstavlja samo jedan deo itegralne zaštite u poljoprivredi. Za početak proizvođači bi trebali da se upoznaju sa osnovnim merama integralne zaštite. Integralna zaštita je proizvodni sistem koji je zasnovan na biologiji i koji je ekološki ... Read More »

Botritis zaštita – ponovo napada vinovu lozu

pepeljasti botritis siva trulež

Botritis zaštita – ponovo napada. Simptomi oboljenja javljaju se na lastarima, cvetovima i bobicama. Promene na bobicama nastaju tek posle pojave šarka, a naročito pred zrenje. Pojavljuju se okruglaste pege, u okviru pega tkivo omekša i truli u roku dva dana, usled čega se bobica smežura. Trulež se brzo širi i za kratko vreme istruli veliki broj grozdova. Naročito su ... Read More »

Kalendar povrtarstva – kada i šta raditi u vrtu

kalendar povrtarstva povrće zeolit organska proizvodnja kalendar radova razvojna agencija vlažna trulež podsticaji sertifikati

Kalendar povrtarstva kalendar radova u povrtarstvu – kada je pravo vreme za setvu povrtarskih kultura? Predlažemo Vam da pročitate optimalne uslove kada sejati povrće. JANUAR: · Priprema leja i tunela. Setva u leje paprike, paradajza, krastavca i salate. · Nega biljaka u leji, · Kontrola povrća u trapu i u podrumu · Ispitivanje klijavosti semena FEBRUAR: · Setva u leje paradajza, ... Read More »

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

pepelnica bakar primena vinova loza plamenjača vinove loze zelena rezidba bagrina crvena

Plamenjača vinove loze – U  zasadima vinove loze, uslovi za ostvarivanje primarne infekcije prouzrokovaća plamenjače vinove loze stvoreni su. Obzirom da se u narednom periodu očekuju značajne količine padavina i da je vinova loza u veoma osetlivoj fazi razvoja preporučujemo vinogradarima da zaštite svoje zasade od prouzrokovača plamenjače nekim od sledećih preparata:  Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu ... Read More »

Paprika – pamukova sovica i način zaštite

paprika ljuta zeolit zadruge za bolji

Paprika – Kukuruzna sovica je predstavnik reda Lepidoptera, familije Noctuidae, roda Helico-verpa. Kod odraslih leptira prednja krila su žuto-smeđe do narančaste boje dok su zadnja krila smeđa sa karakterističnom crnom mrljom. Dužina tela im je od 12-20 milimetara, a raspon krila 30-40 milimetara. Paprika – pamukova sovica i način zaštite Izraziti je polifagna štetočina, hrani se na paprici, paradajzu, kukuruzu, duvanu…Može ... Read More »

REZISTENTNOST štetočina na primenjene preparate

biljne vaši rezistentnost plastenik vaši mleko štiti

Rezistentnost štetočina – Šta je rezistentnost ? Pojava populacije štetnih organizama smanjene osetljivosti prema nekom pesticidu naziva se rezistentost. Nekontrolisana i neracionalna upotreba pesticida dovela je do toga da sve više na našim poljima imamo pojavu rezistentnosti određenih organizama na pojedine preparate, a ne retko se dešava da imamo slučajeve kada smo ograničeni na jedan efikasan preparat.  Ovakvi slučajevi se ... Read More »

Zaštita paradajza, krastavaca tokom razvoja

grinje oprašivanje biljaka krastavac , bolesti krastavac plamenjača zaštita paradajza

Zaštita paradajza, krastavaca – Proizvodnja krastavaca kornišona je povrtarska proizvodnja koja se može realizovati kao drugi usev uz navodnjavanje. Ograničavajući faktor u proizvodnji ove kulture je plamenjača kornišona. Razlozi za to su sledeći: -za ostvarivanje zaraze potrebni su minimalni uslovi- kap vode ili rose u trajanu 2-3 sata i gotovo uvek se ispune -kratko delovanje fungicida zbog brzog porasta biljaka -suženi ... Read More »