Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: :www.isv.rs

Tag Archives: :www.isv.rs

SILIRANJE u kobasice je ekonomičnije za gazdinstvo

kukuruz vlažnog zrna siliranje

SILIRANJE u kobasice – Gnje?enje i siliranje kukuruza na farmi Dušnoki na Kelebiji. Na farmi Žolta Dušnokija na Kelebiji obavljeno je gnje?enje i siliranje kukuruza vlažnosti 32%, a zatim i punjenjeu hermeti?ki zatvorene vre?e, tzv. “kobasice”. Ova kvalitetna sto?na hrana namenjena je ishrani svinja.  Procesu rada prisustvovali su i stru?njaci firme ISV, koja se bavi distribucijom gnje?ilica finskog proizvo?a?a “Murska”. ... Read More »