Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Voćnjak

Tag Archives: Voćnjak

Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

malina

Amino kiseline u primeni – Preparati sa aminokiselinama su poslednjih godina ušli u skoro redovnu upotrebu, a najviše u voćarstvu i povrtarstvu, a zbog svog pozitivnog dejstva i prihvatljive cene i u ratarsku proizvodnju. Opredeljujući faktor za upotrebu preparata sa aminokiselinama je svakako pozitivno dejstvo koje pokazuje na biljkama. U folijarnoj prihrani se odlično kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da ... Read More »

Voćnjak i oprašivanje, značaj solitarnih pčela

alternativna rodnost

Voćnjak i oprašivanje – prof. dr Zoran Keserović je istakao značaj solitarnih pčela jer one vrše ukršteno oprašivanje i to rade i pri niskim temperaturama, za razliku od medonosnih čela. METODE GAJENJA I KORIŠĆENJA SOLITARNIH PČELA –  U procesu sakupljanja polena solitarne pčele vrše ukršteno oprašivanje, što omogućava kvalitetniji i veći rod voća. Sve aktivnosti u životu solitarnih pčela obavljaju pojedinačne ... Read More »

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka, troškovi

breskve

Breskva i nektarina – zasnivanje voćnjaka. Na tržištu breskva ima svoje mesto, važno je imati kvalitetan proizvod i dobro mesto za prodaju. Veliki je broj sorti i treba slušati savete stručnjaka pri izboru.  Početna ulaganja su relativno skromna – oko 5.000 eura po hektaru ( to se odnosi na analizu i obradu zemljišta, same sadnice, đubrivo, zaštita, radna snaga, trošak ... Read More »

Voćnjak traži stalnu negu – opasnost od mraza

voćnjak traži

Voćnjak traži stalnu negu – EkoFreez. Ova zima nas je samo delimično podsetila na sneg i “debeli” minus. Na mnogim lokacijama u Srbiji voćke cvetaju i ostaju na milost i nemilost ćudima vremena. Dugoročna prognoza ne najavljuje “jake” minusu u kontinentalnim predelima i ako se ostvare biće roda u voćnjacima. Potrebno je stalno pratiti prognoze i primeniti EkoFreez ( organski ... Read More »

Voćarstvo u Srbiji – analiza isplativosti investiranja

mreže

Voćarstvo u Srbiji – povećanje površina pod plantažama voća je znak da proizvođači pronalaze put do ostvarenja profita uzgojem voća. Ulaganja po hektaru su velika, 15 – 30.000 eura i zato je potrebno uraditi analizu tržišta,  uporediti troškove i prihode, analizirati konkurenciju …  Sledeći tekst SWOT analize Vam može pomoći -autor je  Zorica Zdravković, savetodavac za agroekonomiju. SWOT analiza sektora ... Read More »

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje u jesen/zimu

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje Zimsko tretiranje je jako značajna mera u suzbijanju štetnih organizama – biljnih bolesti i štetočina na voćnim vrstama i vinovoj lozi. Ova mera, ukoliko se sprovede na početku vegetacije, olakšava za 50% posla u zaštiti voćaka od štetnih organizama tokom vegetacije, jer se zimskim tretiranjem smanjuje potencijal patogena koji mogu pričiniti velike štete pri povoljnim uslovima ... Read More »

RADOVI U VOCNJAKU POSLE BERBE ZA SLEDECI ROD

Radоvi u vоćnјаku pоslе bеrbе –  Аkо јеsеn budе tоplа i sunčаnа, kао prоšlе gоdinе, imаćеmо prоblеmа sa оdbаci-vаnjеm lišćа. Vоćkа nеćе prеpоznаti dа је vrеmе priprеme zа zimu i zаustаvljanje vеgеtаti- vnog rаsta i smаnjenje prоcеsa fоtоsintеzе, а prоizvеdеnа hrаnivа trаnspоrtоvаti i sklаdištiti u kоrеnu, nеgо ćе i dаlје nаstаviti vеliku prоizvоdnju hrаnivа nаstаlih fоtоsintеzоm kојu ćе kоristiti zа ... Read More »

Voćnjak u pripremi – analiza zemljišta uslov

Voćnjak u pripremi  – Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, kemijske i biološke osobine zemljišta. Međutim u pogledu primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj.stepen kiselosti. Na temelju zastupljenosti pojedinih elemenata (mg u 100 g suhe zemlje) zemljišta ... Read More »

Voćnjak i klimatske promene u okolini

Voćnjak i klimatske promene – Zadnjih mjeseci svjedoci smo svojevrsne polemike koju su pomalo nametnuli i mediji, u vezi dugoročnih prognoza klime u bližoj i daljoj budućnosti. Pa shodno tome imamo dijametralno suprotne najave. Od dolaska iznadprosječno hladne zime, pa do dolaska iznadprosječno tople zime. Imamo pobornike teorije globalnog zatopljenja sa jedne strane te pobornike teorije ulaska u novo mini ... Read More »

Voćnjak zelenišno đubrenje – da li vredi ?

Voćnjak zelenišno đubrenje – da li vredi ? Biljke za zelenišno đubrenje u voćarstvu se gaje s ciljem: 1) Da stvaraju veliku biljnu masu koja, kada se zaore, obogati zemljište organskim tj. mineralnim materijama (dobijaju se razlaganjem org. materija), čime se stvaraju povoljniji uslovi za razvoj mikroorganizama (odgovornih za bolju ni lakšu ishranu voćaka hranivima iz zemljišta); 2) Zelenišno đubrenje ... Read More »