Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: voćnjak zimi

Tag Archives: voćnjak zimi

Uticaj niskih temperatura na voće u zimu

vocnjak uticaj niskih mraz preti

Uticaj  niskih temperatura na voće u zimskom mirovanju – Toplotno stanje vazduha i zemljišta je jedan od osnovnih faktora za životne procese u biljkama. Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemijske procese u biljci, pa i na sam rast i razvitak. Za svaki proces u biljkama postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum I maksimum. Kardinalne tačke za različite procese su ... Read More »