Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Vlatanje pšenice

Tag Archives: Vlatanje pšenice

Vlatanje pšenice određuje prinos na leto

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema

 Vlatanje pšenice – Da li ?e pšenica, koja je rano posejana, pre?i u fazu vlatanja ako se prihrani?  Za?etak formiranja stabla sa ?lancima po?inje još u fazi bokorenja. Tada su ?lanci još kratki, a kolenca su na stablu  me?usobno zbližena. Dužina ?lanaka je manja od pre?nika stabla. Po završetku bokorenja ?lanci po?inju da se izdužuju pa se stablo pojavljuje na ... Read More »

Vlatanje pšenice jarih sorti žitarica u proleće

Vlatanje pšenice  jarih sorti. Vlatanje je fenofaza pšenice porasta u stablo. Stablo sa ?lancima se formira još u periodu bokorenja. ?lanci su u to vreme vrlo mali, a njihova dužina ne prelazi pre?nik stabla. Po završetku bokorenja ?lanci po?inju da se izdužuju, pa se stablo pojavljuje nad površinom zemljišta i tada po?inje fenofaza – vlatanje. Po?etkom vlatanja unutar lisnog rukavca ... Read More »