Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Vlatanje pšenice

Tag Archives: Vlatanje pšenice

Vlatanje pšenice određuje prinos na leto

azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

 Vlatanje pšenice – Da li će pšenica, koja je rano posejana, preći u fazu vlatanja ako se prihrani?  Začetak formiranja stabla sa člancima počinje još u fazi bokorenja. Tada su članci još kratki, a kolenca su na stablu  međusobno zbližena. Dužina članaka je manja od prečnika stabla. Po završetku bokorenja članci počinju da se izdužuju pa se stablo pojavljuje na ... Read More »

Vlatanje pšenice jarih sorti žitarica u proleće

azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

Vlatanje pšenice  jarih sorti. Vlatanje je fenofaza pšenice porasta u stablo. Stablo sa člancima se formira još u periodu bokorenja. članci su u to vreme vrlo mali, a njihova dužina ne prelazi prečnik stabla. Po završetku bokorenja članci počinju da se izdužuju, pa se stablo pojavljuje nad površinom zemljišta i tada počinje fenofaza – vlatanje. Početkom vlatanja unutar lisnog rukavca ... Read More »