Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Vlatanje pšenice jarih

Tag Archives: Vlatanje pšenice jarih

Vlatanje pšenice određuje prinos na leto

kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

 Vlatanje pšenice – Da li će pšenica, koja je rano posejana, preći u fazu vlatanja ako se prihrani?  Začetak formiranja stabla sa člancima počinje još u fazi bokorenja. Tada su članci još kratki, a kolenca su na stablu  međusobno zbližena. Dužina članaka je manja od prečnika stabla. Po završetku bokorenja članci počinju da se izdužuju pa se stablo pojavljuje na ... Read More »

Vlatanje pšenice jarih sorti žitarica u proleće

Vlatanje pšenice  jarih sorti. Vlatanje je fenofaza pšenice porasta u stablo. Stablo sa ?lancima se formira još u periodu bokorenja. ?lanci su u to vreme vrlo mali, a njihova dužina ne prelazi pre?nik stabla. Po završetku bokorenja ?lanci po?inju da se izdužuju, pa se stablo pojavljuje nad površinom zemljišta i tada po?inje fenofaza – vlatanje. Po?etkom vlatanja unutar lisnog rukavca ... Read More »