Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: vinograd

Tag Archives: vinograd

Čokoti u paru nova mogućnost za vinogradare

cokot čokoti u paru

Čokoti u paru – kada se sade u parovima, na svakom se obrazuje po jedno stablo sa jednostrukom kordunicom. Kordunice su na dva čokota u paru usmerene u suprotnim pravcima. Parni čokoti se oslanjaju na zajedničku potporu. Prednosti sadnje parnih čokota su u tome sto je i pored relativno velikog broja čokota po hektaru (3.333) razmak ipak dovoljno veliki da bi ... Read More »

Vinograd mere nege vinove loze na zeleno.

vinograd grinje vinograd mere nege

Vinograd mere nege – Odstranjivanje samo vegetativnog vrha sa lastara na čokotu u vegetaciji naziva se PINSIRANjE ili zakidanje lastara, a kada se sa vegetacionim vrhom odstrani još nekoliko nerazvijenih, pa i normalno razvijenih listova, tada je reć o ZALAMANjU lastara. Pinsiranje – zakidanje rodnih lastara Po pravilu izvodi se samo na rodnim, dovoljno razvijenim lastarima, koji će se rezidbom ... Read More »

Vinograd visoki prinosi odnose materije iz tla

kvalitet grožđe u hladnjače vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Vinograd visoki prinosi. Na osnovu mnogih analiza utvrđeno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grožđa vinova loza iznese iz zemlje: čistog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne količine hraniva koje treba redovno nadokna?ivati, ako ... Read More »

Vinograd visoke temperature i njihov značaj

smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Vinograd visoke temperature – Optimalna temperatura za razvoj vinove loze kreće se od 25 do 35 C. Iznad ove temperature vegetacija usporava (malaksava) da bi na oko 50 C potpuno prestala, jer tada ćelije ne funkcionišu. Visoke temperature koje mogu izazvati povrede na vinovoj lozi javljaju se u toku vegetacionog perioda, a mi se trenutno nalazimo u periodu u kome ... Read More »

Rezultati analize zemljišta – šta oni znače ?

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Rezultati analize – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke ... Read More »

Vinograd đubrenje tokom godine

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

Vinograd đubrenje – NAČINI UTVRĐIVANJA POTREBE ZA ?UBRENJE VINOVE LOZE I ODREĐIVANJE KOLIĆINE ĐUBRIVA – Metode koje se koriste za utvrđivanje potrebe za đubrenje vinove loze mogu se svrstati u dve grupe: biološke metode i analiza zemljišta. Biološke metode utvrđivanja potrebe za đubrenjem temelji se na vizuelnoj oceni nedostatka hranljivih elemenata, hemijskoj analizi biljnog materijala u periodu vegetacije vinove loze, rezultatima ... Read More »

Podloge za vinovu lozu – izbor za vinograd

grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Podloge za vinovu lozu – Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome tačna. Računa treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju će podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova vinogradarskog ... Read More »

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Đubrivo  – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta odre?uje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Blago vinove loze – Fruška gora

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Blago  vinove loze –  U  vremena  davna, kada je sve ovo bilo Panonsko more samo se  Fruška gora ( Alma Mons ) uzdizala u nebo i prkosila  nepreglednom vodenom prostranstvu. Na tom ostrvu se rađala jedna nova bajka, buduća Sveta gora u Vojvodini. Danas se na pitomim brežuljcima stvaraju novi voćnjaci, vinogradi koji nas vraćaju u vremena kada se sve ... Read More »

Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina

smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Rekonstrukciji vinograda  najčešće se pristupa zbog malih međurednih rastojanja, jer u takvim vinogradima nije moguće primeniti mehanizovanu obradu i zaštitu od bolesti i zbog oblika gajenja na kom nije moguće primeniti onu rezidbu koju zahtevaju neke sorte, u prvom redu stone. Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina Kod nas se najčešće vrši rekonstrukcija mladjih vinograda – uskorednih i širokorednih sa ... Read More »