Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: vina

Tag Archives: vina

Kupažiranje vina radi boljeg plasmana vina

kupažiranje

Kupažiranje vina – Kupažiranje vina predstavlja radnju kojom se dva ili više vina mešaju u određenom odnosu radi dobijanja vina sa izmenjenim sastavom i organoleptičkim osobinama. Kupažiranje se najčešćeizvodi zbog: -tipiziranja vina -popravke kvaliteta vina -osvežavanja starih vina -otklanjanje nekih nedostataka vina Tipiziranje vina Na teritoriji svakog vinogradarskog područja se gaji veći broj vinskih sorti i to na položajima  koji se ... Read More »

Dani vina Rivica – 3 i 4. mart 2018. godina

dani vina degustacija vina vinogradarstvo jabuka

Dani vina Rivica – Manifestacija u slavu viogradara, vina . U  Rivici se od 2002. godine 3 i 4. marta 2018. godine ( subota i nedelja )  organizuju 17. Dani vina. Manifestaciju zajedno organizuju Mesna zajednica Irig, Skupština opštine Irig i Turisitčka organizacija opštine Irig. Tih dana dok selo mirno spava, a seljaci se prirpemaju za prolećne radove sve je u ... Read More »

Cene na berzama poljoprivrednih proizvoda

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda cene kukuruza cene soje cene berze cena kukuruza cene ponovo cene trendovi cene berze cene rastu cene padaju cene promene

Cene na berzama – vremenske prilike u Evropi su idealne za setvu. U Argentini i Brazilu se beleži manjak vlage za predstoje?u setvu soje. Soja na tržištu SAD beleži cenu na psihološkoj granici od 10$/bušel  (cca 27,216 kg ) Uljne kulture beleže blagi pad cena jer trgovci prate odluke Malezije – drugog najve?eg proizvo?a?a palminog ulja. Malezija  uvedi izvozne takse ... Read More »

Razlivanje vina u boce je finale dugog puta

portugizer bojadiser vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Razlivanje vina u boce je poslednja faza njegove pripreme za tržište. Kad su razlivena u boce, vina, naro?ito obi?na stona vina, pripremljena su za isporuku. Kvalitetna vina treba da posle razlivanja stoje izvesno vreme u bocama da bi u njima, pri niskom redoks – potencijalu, stekla svoja prava buketna svojstva. Me?utim, i ta se vina posle izvesnog vremena isporu?uju onako ... Read More »

Malo vina, mnogo ljubavi – Klub vina Surčin

U vinogradima srema?kim razgoropadila se zima … ne obilaze ih ljudi, ?ak ni ptice ne lete, i one se š?u?urila u zavetrinu, u kraj revera strašila, onog Strašila koje je sa Strašilijade došetao u vinograd … Zima. Još malo, još koji dan … a svega dan ostalo je do Svetog Trifuna, zaštitnika vinara i vinogradara koga proslavljaju ?lanovi Kluba vina ... Read More »

Voćna vina – kako ih razlikovati, registrovati

kupina sorta kupina nega razmnožavanje kupine voćna vina đubrenje kupine čačanska bestrna

Voćna vina – kada je cena voća niska napravite vino – možete ga prodavati cele godine ! Pod vo?nim vinom se podrazumeva proizvod dobijen alkoholnim vrenjem voćne šire ili voćnog kljuka (izmuljano voće), po postupku koji se primenjuje  u tehnologiji za dobijanje vina od grožđa. Mere nege i čuvanja voćnih vina u osnovi su iste kao one koje se primenjuju ... Read More »